От ВМРО сезираха ВАС, че Мария Касимова-Моасе не живее в България

13.10.2021 г. 16:04

От партия ВМРО внесоха жалба до Върховния административен съд с настояване да отнеме регистрацията на кандидата за вицепрезидент Мария Хиндова Касимова-Моасе, защото не е живяла в България през последните 5 години.

Информацията е от формацията на воеводите. Те виждат нарушение на чл. 93, ал.2 и чл. 94 от Конституцията на Република България. Според чл. 93 (2), "за президент може да бъде избиран български гражданин по рождение, навършил 40 години, който отговаря на условията за избиране на народен представител и е живял последните пет години в страната". Позовават се на тълкувателно Решение № 3 по к.д. № 16 от 2000 г. на Конституционния съд за това, че кандидатът трябва да е живял последните пет години в страната.

"За живеене в страната по смисъла на чл. 93, ал. 2 от Конституцията се приема и престоят в чужбина за времето, в което български гражданин е изпратен там от българската държава", спазват буквата на закона от партията на Красимир Каракачанов.

Поводът за сезирането на ВАС за кандидатурата на Мария Касимова-Моасе били нейни интервюта, в които тя казала, че не живее в страната от 2015 г. Дори в едно от интервютата определя престоя си на годишна база в страната като "1/3", с което автоматично признава, че не отговаря на условията за кандидат, определени от Върховния закон, мотивират се воеводите.

Нека подчертаем също така, че според чл. 94 "Вицепрезидентът се избира едновременно и в една листа с президента при условията и по реда за избиране на президент", пишат те и допълват, че всеки кандидат за президент, респективно вицепрезидент, трябва да попълни Декларация по образец, пишат воеводите.

"Поради факта, че не е налице едно от условията, а именно това на чл. 93, ал. 2, пр. 4 от КРБ, смятаме че с действията си г-жа Мария Хиндова Касимова-Моасе е извършила деяние, което изпълнява престъпния състав на чл. 313 от НК и следва да бъде подведена под наказателна отговорност", пишат от ВМРО.

Във връзка с всичко изложено дотук те смятат, че не са изпълнени условията за регистрация на г-жа Мария Хиндова Касимова-Моасе като кандидат за вицепрезидент.

Заради попълнената декларация, воеводите смятат, че с действията си г-жа Мария Хиндова Касимова-Моасе е извършила деяние, за което може да бъде подведена под наказателна отговорност.

Коментари