Софиянски напусна коалицията с комунистите

26.2.2021 г. 21:33

Днес в Централната избирателна комисия е постъпило заявление от председателя на партия „Съюз на свободните демократи“ Радослав Кацаров, с което се иска да се регистрира промяна в състава на коалиция „ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА“, изразяващо се в напускане на партията от състава й.

Централната избирателна комисия се запозна със заявлението за промяна в състава на коалицията:

Съгласно чл. 144, ал. 3 ИК в случай че една или повече партии напуснат коалицията, регистрацията й се запазва, ако в нея са останали най-малко две партии. С напускането на партия „Съюз на свободните демократи“ от състава на коалицията не се нарушават изискванията на чл. 144, ал. 3 ИК, поради което Централната избирателна комисия следва да регистрира исканата промяна.

Централната избирателна комисия регистрира исканата промяна в състава на коалиция „ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА“ и издаде ново удостоверение с вписване на състава на коалицията след извършената промяна.

Коментари