ЦИК отказа промени в коалицията на Софиянски и комунистите

23.2.2021 г. 22:46

Централната избирателна комисия отказа да регистрира промени в състава на коалиция "Граждани от протеста" във връзка с участието ? в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му. Това обявиха от ЦИК.

Видно от Решение № 2 за промени в състава на коалицията е, че не са спазени изискванията на т. 10 от коалиционното споразумение за приемане на решение с квалифицирано мнозинство, тъй като решението за изключването на партия "Съюз на комунистите в България" е прието от три от съставните пет партии. Поради това следва да се откаже исканата промяна в състава. Решението е взето на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква "а" и чл. 144 от Изборния кодекс.

Заявлението за промените е било подадено в срока по чл. 144, ал. 1 ИК и в него се заявява само искане по отношение промяна в състава на коалицията. Коалицията е регистрирана с Решение № 2100-НС от 17 февруари 2021 г. на ЦИК за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., съгласно което коалицията е образувана от пет партии. С Решение № 2 от 22.02.2021 г. три от участващите в коалицията партии, а именно партия "КОЙ - Компетентност, отговорност и истина", партия "СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ" и партия "БЪЛГАРСКА ЗЕМЕДЕЛСКА ПАРТИЯ" приемат решение за заличаване от състава на коалиция "ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА" на партия "Съюз на комунистите в България". Решението е подписано от представляващите по-горе партии, като партия "Българската левица" изрично е заявила, че не е съгласна с взетото решение.

Коментари