Анулираха конкурса "Роман на годината" заради конфликт на интереси

4.6.2024 г. 19:25

Управителният съвет на "13 века България" анулира процедурата по конкурса "Роман на годината", съобщават от Фонда. Причината е, че редакторът на книгата, която е взела наградата, е бил сред журито - доц. д-р Борис Минков.

Това е обсъдено на заседание на УС на "13 века България" на 27 май, на което се е разгледал цялостно конкурса и е констатирано, че той е проведен организационно в съответствие с действащия статут на наградата. Установи се, че един от членовете на журито, въпреки подписаната декларация за конфликт на интереси, не е оттеглил присъствието си от състава на журито.

От Фонда решиха конкурсът да се проведе отново до края на тази годината, със същото жури, но без участието на Минков в него. Неговото място ще заеме експерт, който ще се определи на заседание през юни месец.

Също така беше решено, че на членовете на журито няма да се изплати хонорар за участието им в предходните заседания, предвид споделената отговорност, която всеки от тях носи, по отношение възникналата ситуация. Журито ще проведе нови заседания, на които ще разгледа отново кандидатстващите романи, ще излъчи номинираните и ще определи кой от тях печели наградата за роман на 2024 година.

На изпълнителния директор на НДФ "13 века България" е възложено да извърши промени в статута на наградата, които ще се внесат за обсъждане и одобрение от УС.

Те включват мерки за предварителен контрол относно административна допустимост; промяна на начина на обявяване състава на журито, чиито заседания ще бъдат достъпни онлайн в реално време. Независимо от бъдещите промени в статута, Фондът подчертава, че наличието на конфликт на интереси в действията на едно и също лице се състои в едновременното наличие на частен и публичен интерес, в процеса на реализация на обществено значима изборна дейност, каквато е журирането.

Припомняме, че в началото на май се връчи годишната Национална литературна награда за български роман на годината от НДФ "13 века България". Победителят беше романът "Вулкан" на Елена Алексиева. Но авторката върна наградата заради конфликта на интереси, който се създаде. Оказа се, че редакторът на книгата - Борис Минков - е сред членовете на журито.