Синът на Чарли Чаплин ще представи концерт – спектакъл в България

Фестивалът на хумора и сатирата в Габрово ще се проведе от 17 до 19 май

Двореца в Балчик представя изложбата "Духовната вселена на кралица Мария"

Съдът в Плевен уважи претенциите на Емил Димитров-син за авторските права на "Моя страна, моя Българ

23,1 млн. лв. повече за културните институти и читалищата

Двореца-Балчик представя изложбата „Отраженията на кралица Мария в Двореца Котрочени“

Радев: Българските артисти заслужават национална концертна зала

Поставят скулптурен ансамбъл на Морска гара във Варна

Законови промени подпомогат опазването на културното наследство

Приемат заявки за участие във фестивала на любителските театри "Каварна 2024"

Комисията по култура отпусна пенсии за естрадни изпълнители

Румен Радев връчи на Цветана Манева почетния знак на президента

Двореца-Балчик организира вечер посветена на Апостола на българската свобода

90 години от рождението на Татяна Лолова

Започва 74-тият фестивал "Сан Ремо"

Министерският съвет одобри законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство

1.2.2023 г. 18:23

Министерският съвет прие решение за одобряване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство.

Със законопроекта е предложено изменение на чл. 30, ал. 6, като се предвижда разрешението за извършване на музейна дейност от частен музей да се отнема с мотивирана заповед на министъра на културата по мотивирано предложение на директора на Инспектората за опазване на културното наследство, когато:

- постоянната или временна експозиция на музея е отворена за посетители по-малко от 100 дни в годината;

- в случаите на чл. 192, ал. 1, т. 2, буква „а“ нарушенията не бъдат преустановени в определения срок;

- музеят престане да отговоря на някое от изискванията по чл. 25, ал. 1, т. 1 - 4;

- в музея се съхраняват неидентифицирани и нерегистрирани по реда на наредбата по чл. 34, ал. 6 и наредбата по чл. 107, ал. 1 движими културни ценности.  

Предвижда се издаването на наредба на министъра на културата за определяне реда за осъществяване на съгласувателната процедура по раздел V „Териториалноустройствена защита“ на глава пета на Закона за културното наследство.