Антон Радичев с ИКАР за изключителен принос към българския театър: По-добре късно, отколкото никога

Изложба на Иван Кирков в Градската художествена галерия - Варна

Министърът на културата поздрави театралната общност по повод нейния празник

Връчват наградите "Икар" тази вечер

Почина художникът Драган Немцов

Министърът на културата проведе среща с посланика на Испания

Почина актьорът Иван Джамбазов

Еврокомисарят за вътрешния пазар ще посети военния завод в Сопот

Георги Господинов е първият български писател, номиниран за "Букър"

124 г. от рождението на композитора Панчо Владигеров

Найден Тодоров: Нямам основания да накажа директора на Народния театър

Длъжностите на Морфов и Кръстева са били закрити, за да се запази Народният театър

Предложение в МС за по-добра отчетност на директорите на държавните културни институти

Александър Морфов е уволнен от Народния театър

С концерт във Варна ще бъде отбелязана 75-годишнината на джазмена Анатолий Вапиров

Министерският съвет одобри законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство

1.2.2023 г. 18:23

Министерският съвет прие решение за одобряване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство.

Със законопроекта е предложено изменение на чл. 30, ал. 6, като се предвижда разрешението за извършване на музейна дейност от частен музей да се отнема с мотивирана заповед на министъра на културата по мотивирано предложение на директора на Инспектората за опазване на културното наследство, когато:

- постоянната или временна експозиция на музея е отворена за посетители по-малко от 100 дни в годината;

- в случаите на чл. 192, ал. 1, т. 2, буква „а“ нарушенията не бъдат преустановени в определения срок;

- музеят престане да отговоря на някое от изискванията по чл. 25, ал. 1, т. 1 - 4;

- в музея се съхраняват неидентифицирани и нерегистрирани по реда на наредбата по чл. 34, ал. 6 и наредбата по чл. 107, ал. 1 движими културни ценности.  

Предвижда се издаването на наредба на министъра на културата за определяне реда за осъществяване на съгласувателната процедура по раздел V „Териториалноустройствена защита“ на глава пета на Закона за културното наследство.