Създават звено към МВР, което да брани културно-историческото наследство

Пеканов: Няма да орязваме пенсии и помощи

Пожар в читалище в Кубрат изпепели 10 хил. тома литература

Нова книга представя живота и творчеството на Георги Марков

Нощ на литературата - за 11-и път в цялата страна

Тази вечер се откриват празниците на изкуствата "Аполония" в Созопол

Проф. Владя Борисова е назначена за председател на Патентно ведомство

Актьорът Михаил Мутафов е новият почетен гражданин на Варна

9 август е Световният ден на любителите на книгата

Автентични песни, танци и обичаи на Копривщенските поляни

Отиде си скулпторът Величко Минеков

Балабанов: ИТН ще се яви самостоятелно на изборите

“Хвърли го!“ - визуалният акцент на 31-ия Международен джаз фестивал „Варненско лято“

Веско Ешкенази подновява националното си турне в България

Студенти от НБУ ще увлекат публиката в "Двореца" в Балчик с приключенията на Тошко Африкански

Приеха Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Варна

7.7.2022 г. 14:37

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Варна прие комисията по култура и духовно развитие към местния парламент. Изготвянето на програмата цели обединяване на усилията за по-нататъшно развитие и утвърждаване на читалищата като важни обществени институции, съхраняващи културната идентичност на общината, региона и страната. Тя има за цел също да подпомогне годишното планиране и финансиране на читалищните дейности, бе изтъкнато на днешното заседание на комисията.

Част от въпросите, които стоят пред читалищата, са възможностите за обогатяване на дейността и привличане на нови и главно млади читалищни членове. Друг важен момент е квалификацията на кадрите и прилагането на нов тип мениджмънт.

На територията на общината развиват дейност 25 читалища, от които 20 са във Варна и 4 – в селата Казашко, Тополи, Звездица и Константиново.

Субсидираната численост за 2022 г. се запазва същата спрямо миналата година –  120 бройки. От 1 април има увеличение на стандарта за една субсидирана бройка. Той е в размер на 12 670 лв., или с 1 186 лв. повече спрямо стандарта за първото тримесечие на годината. Общо държавната субсидия заедно с преходния остатък от миналата 2021 г. възлиза на 1 543 592 лв. Част от средствата са инвестирани в нови книги за библиотечния фонд и нови носии за читалищата с фолклорни състави.

Общинските съветници избраха и състав на Комисията за мониторинг към Фонд „Култура“ за 2022 г. И тримата членове – Николай Тодоров, Милослава Георгиева и Георги Сергеев, са нови. с опит и експертиза в управлението на проекти.