Заловиха шофьор, превозвал нелегално пътници за Западна Европа

Постоянен арест за бившия полицай, ограбил банка в Дупница

Заловиха 16 кг хероин в кюстендилско село, двама души са задържани

Рашков: Борисов не само трябва да бъде разпитан, но и разследван

Разкриха кражба на 80 000 евро от транспортна фирма в Сливен

Рашков вика Бойко Борисов и Пламен Георгиев на разпит за "Ало, Ваньо" и кюлчетата

Повдигнаха обвинения на задържания за грабеж в Дупница

Бивш земеделски министър е бил на разпит в полицията

Двама членове на ВСС подадоха оставки

МВР разпитва бивши прокурори. Борисов смята, че крайната цел е той

Все още не е обявена самоличността на задържания за грабежа на банка в Дупница

МВР разпитва бивши прокурори и следователка

Районният съд в Мездра постанови ефективна присъда за смъртта на 8-годишно момче

Опит за обир на банка във Варна

Още един мъж отива в ареста по обвинение в контрабанда на близо 400 кг хероин

От ВКС искат "Информационно обслужване" да оправи електронната система на съдилищата

29.4.2021 г. 19:42

В Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) липсват съществени за работата на съда функционалности. Това ограничава внедряването на системата от 01 юни 2021 г., пишат от Върховния касационен съд (ВКС).

С писмо до членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС) с копие до "Информационно обслужване" АД, председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов информира за множеството проблеми при внедряването на Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) във ВКС. При внедряване от "Информационно обслужване" трябва да обучат магистратите.

Изпълнителният директор на "Информационно обслужване" АД са признали несъответствията и нуждата от подобрение на системата с писмо от 16 февруари 2021 г. от изпълнителния директор на "Информационно обслужване" АД. В писмото му се казва, че оптимизациите "текущо се работят, като информацията за тях ще бъде налична в новините за следващите версии". До момента няма данни да са оптимизирани тези функционалности и да е представена следваща версия на продукта, пишат от ВКС.

Председателят на ВКС пише, че техните искания за подобряване на системата не са изпълнени, а се протакат във времето.

"Върховният касационен съд е поставен в позиция да бъдат използвани формалните процедури, които възпрепятстват разглеждането по същество на исканията за изпълнение на задълженията на "Информационно обслужване" АД по проекта, като по Заявка № 1 "Управление на работния поток за образуване и насрочване на дела от председател отделение във ВКС", Заявка № 2 "Случайно разпределение на съставите в Наказателна колегия на ВКС" и Заявка № 3 "Призоваване с "Държавен вестник" на страните по дела на ВКС" не са предприети реални действия. Заради това от съда призовават съдебните кадровици да бъдат обективни.

Бездействието при оптимизиране на исканите параметри на системата забавя и обучението на съдиите и служителите как да работят с електронната система. Председателят на ВКС настоява да се започне работа по системата, за да бъде спазен срокът 1 юни 2021 г.

От съда прилагат и хронология на събитията, свързани с възникналите проблеми, които възпрепятстват изпълнението от страна на ВКС на решението от 17.12.2020 г. на Пленума на ВСС.

В това решение и издадената на негово основание заповед е предвидено до 01 февруари 2021 г. да се въведат в тестовата среда на ЕИСС по минимум 3 дела от всяка категория на всеки съдия докладчик с оглед възможността за тестване на ЕИСС и провеждане на обучение.

На 12 и на 14 януари 2021 г. са започнали съвместни обучения по колегии на обучители от ВКС с г-жа Снежанка Смилкова, г-жа Николета Стоянова и г-жа Росица Рангелова - представители на "Информационно обслужване" АД. На тези обучения е установено, че липсват няколко съществени функционалности, които възпрепятстват използването на ЕИСС в деловодния процес на ВКС. Служителите на "Информационно обслужване" АД анализират липсващите функционалности и поемат ангажимент веднага да започнат работа по реализацията и при подновяване на обученията да ги демонстрират. Обученията с представители на "Информационно обслужване" АД продължават на 19 и на 21 януари 2021 г.

След този период са проведени масовите обученията за служители и съдии, като обучаващи са служителите от Отдел "Информационни системи, комуникация и съдебна статистика" (ИСКСС) на съда, съдебни помощници и съдебни служители, определени за обучители за работа с Електронната система.

На 09 и на 11 февруари представители на "Информационно обслужване" АД продължават обучението на съдии и обучители в Гражданската колегия, Търговската колегия и Наказателната колегия. Тогава е установено, че поетите ангажименти за оптимизиране на системата не са изпълнени.

С писмо с вх. № В-220/16.02.2021 г. от Ивайло Филипов - изпълнителен директор на "Информационно обслужване" АД, се признават несъответствията и нуждата от оптимизации, които трябва да бъдат извършени преди въвеждането на системата в употреба от ВКС. В писмото уверяват, че се работи по системата.

Ето останалата част от хронологията:

Заявките са изпратени от председателя на ВКС едновременно до ВСС и "Информационно обслужване" АД с писмо с изх. № И-108/17.02.2021 г., като очакването е функционалностите да бъдат реализирани при следващата версия (като се има предвид обещаното, че по заявките вече се работи) или според написаното в заявката - "крайна дата за реализация" 30.04.2021 г.

На 08 март 2021 г. с писмо с вх. № В-322/08.03.2021 г. чрез главния секретар на ВСС "Информационно обслужване" АД уведомява, че изпратените от ВКС заявки не отговарят на стандартите на проекта и не са в окончателен вид - съдържат оцветен текст, track changes полета и др. Заявките са преработени съобразно новите изисквания и изпратени на 18.03.2021 г. с писмо с изх. № И-192/18.03.2021 г. до главния секретар на ВСС и в електронен вид в MS Word формат.

На 22 март 2021 г. от Отдел ЕИСС на ВСС неформално уведомяват представители на работната група от ВКС, че заявките отново формално не отговарят на изискванията - липсва част от логото на проекта, с чието финансиране се осъществява разработването на ЕИСС. Въпреки че добавянето или коригирането на тези графични компоненти е чисто техническо действие, което може да бъде извършено и в отдел на ВСС и че заявките се подписват и са от името на ВСС, служители на ВКС отстраняват проблемите и така коригираните заявки са разпечатени за пореден път и предоставени на представител на ВСС.

На 09 април 2021 г. от "Информационно обслужване" АД изпращат до ръководителя на проекта Гергана Мутафова две писма във връзка със заявки № 1 и № 2 на ВКС. С писмата уведомяват, че в заявките е необходимо да се нанесат корекции, "да се допълни липсващата информация, включително с провеждане на работни срещи за детайлизиране на функционалните изисквания", поради което са върнати на възложителя. За тези писма председателят на ВКС не е информиран. Те са изпратени по електронен път на членовете на работната група към ВСС от служител на администрацията на ВСС на 12 април 2021 г. От писмата се вижда, че част от посочените основания за връщане на заявките, например липсата на файлове в MS Word формат или различно отговорно лице в заявките и съпроводителните писма, не са по вина на представителите на ВКС в работната група на ВСС.

На заседание на Висшия съдебен съвет от 12 април 2021 г., е решено всички точки за корекции в заявките, които засягат техническата част, да бъдат отстранявани от Отдел ЕИСС на ВСС, който да ги придвижва към "Информационно обслужване" АД. Работната група на ВКС се ангажира с отстраняване на проблемите, посочени от "Информационно обслужване" АД, които са многократно коментирани през последните три месеца. На 20 април 2021 г. работната група на ВКС изпраща по електронен път коригираната Заявка № 1 до ВСС с оглед решението от 12.04.2021 г. Заявка № 2 е коригирана от Отдел ЕИСС на ВСС и е изпратена на "Информационно обслужване" АД без участието на представители на ВКС или на работната група на ВСС. Заявка № 3 е върната на ВСС на 16.04.2021 г. за корекции, които по преценка от страна на ВСС са от технически характер и ще бъдат отстранени от Отдел ЕИСС на ВСС.

Междувременно на 13 април 2021 г. с писмо от председателя на ВКС е поискано от "Информационно обслужване" АД да продължи обученията на съдии и съдебни служители. В отговор от 19 април от "Информационно обслужване" АД представят оферта за присъствени обучения при определени условия, включващи ценови параметри при конкретен брой обучаеми лица в Центъра за професионална квалификация на дружеството.

Провеждат се масовите обучения на служители и съдии, като обучаващи са служителите на Отдел ИСКСС на съда, съдебни помощници и съдебни служители, които са определени за обучители за работа с Електронната система, уверяват от ВКС.

След като на 22 април от ВКС са поканили представители на "Информационно обслужване" АД да присъстват на обученията във Върховния касационен съд от ИО им отговарят с писмо от 26 април, че обучения се извършват само в Центъра за професионална квалификация на дружеството и след предварителна заявка най-малко 10 дни преди провеждане на обучението, като заявката трябва да съдържа тема/област и целева група (в т. ч. обучаеми - длъжност, списък с обучаеми). /News.bg

Коментари