ВСС окончателно закри още 38 районни прокуратури

Разкрита е мащабна кражба на ток в Кюстендил

Още 268 находки са иззети от офиса на Божков

Трайчо Трайков осъди КПКОНПИ за 99 639 лева

Хелзинкският комитет пак осъди прокуратурата за отказана информация

Домашен арест за бияча от конференцията на ГЕРБ

Съдът в Стрсбург ще разгледа жалбата на Баневи срещу България

Съдът увеличи от 18 на 20 години затвор наказанието на Борислав Н., убил съпругата си Кремена

СДВР: Барикадите ще бъдат премахнати и ще намалим броя на полицаите

СДВР: Няма арестувани при снощния протест

Задържаният за провокация към журналисти е с обвинение за хулиганство

Дисциплинарни мерки срещу служителите на НСО, недопуснали Христо Иванов на плажа "Росенец"

Мъж бе заклан с невиждана жестокост във врачанско село

Разпитват Христо Иванов в СДВР

Заловиха мъж, хакнал сайтове на финансови институции

Три модела за реформа на съдилищата предлагат от ВСС

6.7.2020 г. 23:08

Максимално участие и голяма активност белязаха първото публично обсъждане сред професионалните среди и местната власт на механизми и варианти за реформа на съдилищата.

То бе осъществено за съдебния район на Софийския апелативен съд чрез видеоконференция с участието на Красимир Шекерджиев - член на ВСС и координатор по проект "Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата", Калин Баталски - председател на Окръжен съд - Перник, и представител на работната група по Дейност 1 "Разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури", Силвия Цанева - ръководител на проекта от страна на изпълнителя "Глобъл Адвайзърс", и Бойка Бойнузова от работния екип.

В обсъждането се включиха 108 представители на общините, адвокати, нотариуси, магистрати и съдебни служители, които поставиха 73 въпроси и коментари.

Представителите на ВСС и на работния екип по проекта презентираха три възможни модела за реформа на съдилищата: чрез трансформиране на даден районен съд с установена ниска натовареност и липса на кадрова обезпеченост в териториално отделение към друг районен съд; чрез обединяване на две или повече районни съдилища в рамките на даден окръжен район; както и комплексен подход, при който се осигурява възможност за мобилност на магистратите и съдебните служители в районните съдилища в рамките на даден окръжен регион на база на определени стандарти за численост.

Вариантите са базирани на разработени от ВСС критерии за промяна на съдебната карта: минимална численост на магистратите, натовареност на съдилищата, данни за разпределението на населението по съдебните райони, географски разстояния и достъпност на обществения транспорт, индекс за социално-икономическото развитие на съдебните райони и дигитална достъпност и интернет достъп на гражданите.

В рамките на проекта са дефинирани и показатели по критериите натовареност, ефективност и ефикасност, на основата на които са извършени детайлни анализи на съдилищата на ниво районен, окръжен и апелативен съд.

Посочено бе, че разработените три модела, отчитат международния опит в реформирането на съдебната система, практиката на българските съдилища и необходимостта съдебната власт да отговори на съвременните изисквания. Представени бяха силните и слабите страни на предлаганите модели, фазите на тяхното реализиране и оценка на въздействието им. Подчертано бе, че отчитайки спецификата на съдебните райони, екипът ще предложи различен подход при реформата на съдебната карта на районните съдилища.

Целта на обсъждането е да очертае най-подходящия модел за всеки съд, включително съдилища, за които не се налагат промени. Очаква се, посредством публичните обсъждания, да се усъвършенства моделът, който ще бъде предложен на ВСС.

Красимир Шекерджиев - член на ВСС и координатор на проекта, подчерта, че не се търси финансовият ефект от реформата на съдилищата, а се цели постигане на специализация и повишаване на качеството на правосъдието, балансиране на натовареността и модернизиране на съдебната власт.

Предлаганите модели отчитат много повече правата на гражданите, отколкото тези на магистратите, обърна внимание той и призова всички заинтересованите страни да изпращат становища, питания, бележки и други на интернет пощата на ВСС.

Получените идеи, както и тези, предложени на предстоящите публични обсъждания в Пловдив на 07.07.2020 г., Велико Търново на 13.07.2020 г., Варна на 17.07.2020 г. и Бургас на 20.07.2020 г., ще бъдат съобразени от работния екип по проекта.

Изключителна активност в обсъждането показаха Община Костинброд, Съюзът на съдиите в България, и нотариуси. Поставени бяха въпроси относно спецификата на съдебните райони, за мобилността на съдии и съдебни служители, ще има ли съкращения на съдебна администрация, относно финансовата обосновка на моделите и други. /News.bg

Коментари