Областният управител на Варна отмени заповедта за спиране на движението на автомобили по Крайбрежнат

8.6.2023 г. 17:45

Областният управител на Варна Марио Смърков е отменил със своя заповед заповедта на предшественика си Благомир Коцев, с която беше спряно движението на автомобили по Крайбрежната алея от 8 юли миналата година. Причината е получено становище от Регионалната дирекция за национален строителен контрол, подкрепено и от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, че крайбрежният участък не е алея, а улица и следователно областният управител няма правомощия да издава заповеди за регулиране движението по нея.

Смърков уточни, че настоящата организация и забраната на движение на автомобили по крайбрежната ивица остава до произнасянето на Общината.

 

Смърков обясни, че в 14-дневен срок от Общината трябва да излязат със своя заповед дали да бъде спряно отново движението на автомобили по Крайбрежната алея или да бъде възстановен старият режим.

"Задължавам дирекция "Национален строителен контрол" да извърши проверка за законосъобразността на извършените строителни дейности върху брегоукрепителните съоръжения в петте поземлени имота, които представляват цялата крайбрежна алея, и да представи на областния управител становището си", посочи Смърков.

Той припомни, че с писмо от 31 август 2021 г. е запознал отговорните институции с това колко е сложна ситуацията с движението по Крайбрежната алея на Варна. На 23 декември същата година той пише писмо и до Гроздан Караджов (тогава регионален министър) и Анжелина Тотева (зам.-председател на ДА "Безопасност на движение по пътищата"). Отговорът на това писмо се получава на 15 март 2022 г., когато областен управител на Варна е Благомир Коцев. В него Караджов обяснява, че цялата Крайбрежна алея е отговорност на областния управител.

 

 

 

Дамбата, посочена като крайбрежна алея, не е проектирана да изпълнява функции на път или на улица за преминаване на моторни превозни средства. "Именно този текст, след като е внесен за обсъждане в Комисията по безопасност на движението, е послужил като основание на господин Коцев да издаде заповедта, с която да спре движението по Крайбрежната", допълни Марио Смърков.

На 7 септември следва писмо от РДНСК, че след анализ на документацията, се прави извода, че Крайбрежната алея е предвидена за улица. "Касае се за съществено противоречие между твърдението на министър Караджов и становището на РДНСК", каза областният управител.

Затова той е решил да поиска още едно мнение. "Направил съм запитване до МРРБ, откъдето дойде потвърждение на писмото на РДНСК - че е улица", допълни Смърков.

Съобразно Закона, управлението на улиците и пътищата е отговорност на кмета на Община Варна. "Следва регулацията на движението оттук нататък да бъде извършвано от него", допълни Смърков. /БНР