ДБ пита Сметната палата защо се бавят с години одитите на 14 общини и 6 институции

3.6.2023 г. 15:55

Народните представители от коалицията"Продължаваме Промяната"/" Демократична България" Ивайло Мирчев и Мартин Димитров питат защо с години не са приключили одитите на 14 общини и 6 институции с официални писма до председателя на Сметната палата Горица Грънчарова-Кожарева.

Депутатите се позовават на информация в медиите, че поради липса на капацитет редица планови одити не са завършени. Затова с правото си на депутати, съгласно правилника на Народното събрание, те настояват Сметната палата да им предостави информация в предвидения двуседмичен срок за напредъка по одитните задачи и административно-наказателните производства по 17 случая от програмата за одитна дейност на институцията, съобщиха от пресцентъра на ДБ.

Исканата информация касае одити за 2015 г. и 2016 г. на Главната инспекция по труда (ГИТ), Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП) в София, както и общините Пловдив, Хасково, Смолян, Сливен, Дупница, Перник, Брезник, Павел Баня, Петрич, Калояново, Кричим, Кирково. Ивайло Мирчев и Мартин Димитров искат данни също за одитите за 2014 г. и 2015 г. на Националния филмов център и община Божурище, за 2016 и 2017 г. - на община Самоков, за 2017-2018 - на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" и Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството.

Депутатите напомнят на Горица Грънчарова-Кожарева, че липсата на вътрешна организация и административен капацитет, каквито са обясненията в медиите за забавянията и пропуските в одитната дейност на Сметната палата, не я освобождава от вменените ? по закон задължения да осъществява контрол върху разходването на публични средства.