Парламентът ще заседава извънредно във вторник, 31-ви януари

27.1.2023 г. 19:43

Парламентът ще заседава извънредно във вторник, 31-ви януари.

Ще се обсъжда Законът за здравното осигуряване и проект на решение за възлагане на Министерският съвет да изготви програма за инвестиции в отбраната.

На закрито заседание депутатите ще гласуват годишния доклад за дейността на ДАНС и Служба Военно разузнаване за 2021 година.