Топлофикация София коригира изравнителните сметки на 176 836 абонати

26.9.2022 г. 17:10

"Топлофикация София" ЕАД ще възстанови на 176 836 битови клиенти суми по годишните изравнителни сметки за топлинна енергия за периода 01.05.2021 г. - 30.04.2022 г., съобщават от дружеството.

Възстановяване ще получават само тези клиенти на дружеството, чиито изравнителни сметки са издадени до 31 юли 2022 г. и реалната консумация на топлинна енергия е по-висока от прогнозната. На тях "Топлофикация София" ЕАД ще изплати 3,025 млн. лв, което представлява 0,9% от всички издадени общи фактури за отчетния период.

Това се посочва в отговора на "Топлофикация София" ЕАД до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) във връзка с искането на регулатора за предоставяне на цялостна информация по казуса.

Дружество е информирало всички засегнати потребители чрез кредитно известие и нова фактура с дата 1.09.2022 г., за разликата между прогнозно начислената топлинна енергия и реално потребената. Клиентите ще получат документите по начина, по който получават сметките си - по електронен път или на хартиен носител.

От "Топлофикация София" ЕАД посочват, че за разликата няма да бъде начислявана лихва за просрочие и ще бъде прилаган нов срок за доброволно плащане - 45 дни за битовите и 30 дни за стопанските клиенти, считано от 1.09.2022 г., датата на новата фактура.

От 19 септември т.г. новите коригирани фактури са налични както в системата на дружеството, така и при платежните оператори и всички потребители имат достъп до тях, казват още от Топлофикация София.