Административно производство е започнало срещу хотелиера Радостин Дачев

11.8.2022 г. 20:53

Областната управа в Бургас започна административно производство срещу хотелиера, който постави безплатни чадъри и шезлонги на плажната ивица пред хотела си в Несебър. В него се посочва, че Радостин Дачев е иззел държавна територия, която според Кадастралната карта представлява част от морското дъно. 

Макар и поставени за безплатно ползване чадърите и шезлонгите са разположени на плажа без правно основание и при липса на съгласие от страна на държавата, каза областният управител на Бургас Мария Нейкова. Образуваното административно производство ще предостави възможност за становища и възражения от заинтересованите лица, каза тя. 

Собственикът на хотела Радостин Дачев има 3 дневен срок за доброволно премахване на плажните съоръжения.

Мария Нейкова обясни, че след изтичането на този срок ще бъде издаден индивидуален административен акт за изземване на съответните съоръжения, шезлонги,чадъри.

Ако те възразят, ще спре изпълнението на заповедта на областния управител.

Изпратено е искане до министъра на туризма, който като компетентен орган, да прецени дали това е плажна ивица и дали следва да бъде регистрирана територията като морски плаж.

Служебния министър на туризма д-р Илин Димитров каза в Бургас, че още няма взето решение как ще се процедира в случая. 

"Ако ивицата остане пясъчна, то министерството на туризма може да поиска тя да бъде вписана като морски плаж", заяви министър Димитров.