В Плевен влизат в сила нови противоепидемични мерки

14.1.2022 г. 08:55

В Плевен от днес са в сила нови мерки с цел овладяване разпространението на Covid-19. Със заповед на кмета Георг Спартански се ограничават масовите прояви в залите общинска собственост.

Преустановяват се провеждането на конферентни мероприятия, семинари, симпозиуми , обучения, конкурси, изпити и други с групов характер в залите общинска собственост.

Ограничава се достъпът на външни лица до сградата на Общината за провеждане на заседания, работни групи и други прояви.

Кметът се позовава на писмо на РЗИ за достигнати високи нива на заболеваемост от коронавирус

 Според данните на РЗИ двуседмичната заболеваемост продължава да се увеличава и вече е над 554 на сто хиляди души население. Най високо е нивото в община Плевен - 668.