Николай Вълчев: Няма логика замърсяването край "Vera SU" да е с нитрити

28.9.2021 г. 14:00

Попадането на азотни торове в морската вода може да доведе до цъфтеж на фитопланктон, а това ще предизвика намаляване на количеството кислород в крайбрежните води. Това коментира за Радио Варна директорът на Института по океанопогия към БАН доц. Николай Вълчев, по повод замърсяването с азотни торове от кораба "Vera SU" край "Яйлата".

Повишената концентрация на азот може да предизвика и загниване на хрилете на рибите, освен това азотът действа като невротоксин, който смущава жизнения цикъл и активността на рибните популации.

Николай Вълчев коментира и резултатите от пробите на водата в засегнатия район, които бяха оповестени от МОСВ: "Появиха се не особено подробни данни за това какво замърсяване се наблюдава в района на кораба. Беше съобщено, че са завишени концентрациите на нитрити, което представлява преходна форма на амония към нитрати. В това няма логика, защото в първите часове на замърсяването амониевите йони трябва да бъдат в по-висока концентрация, а не нитритите, които са продукт на тяхното окисление".

По повод вероятността евентуално замърсяване да достигне до варненския бряг, Николай Вълчев заяви: "Като се има предвид, че замърсяването е в близост до брега, аз не предвиждам изнасяне на това замърсяване в дълбочина. По-скоро то ще бъде край бреговата линия. Морските течения ще придвижат азотните замърсители от север на юг. Те биха могли да достигнат и до Варна, но трябва да се подчертае, че това съединение е разтворимо във вода. Това означава, че в чист вид то няма как да достигне до варненския бряг. Тук все пак би могло да достигнат води със завишено съдържание на азот, но това предстои да стане ясно".