Кои са отличените с награда "Варна" в науката и образованието

13.8.2020 г. 13:26

Общински съвет - Варна одобри номинациите за награда “Варна” в сферата на науката и образованието:

Носителите на награда „Варна“ в областта на науката и висшето образование:

Колективната награда в раздел „Хуманитарни науки“ отива при научен колектив с ръководител капитан I ранг доц. д-р Николай Великов, в партньорство с международен колектив с координатор SOLENT UNIVERSITY, гр. Саутхемптън, Великобритания – за научния труд „Образователен проект по програма Еразъм +, трансфер на иновации“.

Носител на индивидуалната награда в раздел „Природни науки“ е проф. д-р Радослав Радев за цялостния му принос в научно-изследователската, преподавателска и лечебна дейност в сферата на здравеопазването.

Екипът по донорство и трансплантации към УМБАЛ „Света Марина“ – Варна с ръководител проф. д-р Вилиян Платиканов получава колективната награда в този раздел. Признанието за екипа е заради изключителните му заслуги в развитието на донорството и трансплантациите и постигане на водеща позиция по реализирани донорски ситуации в България.

В раздел „Обществени науки“ индивидуалният приз е за проф. д.ю.н. Йонко Кунчев за създаване на учебен модул „Криминалистика“ и единствената в страната комплексна магистърска програма по „Съдебна експертиза“, както и за издадената му книга „Обща теория на криминалистиката“.

Сред отличените е и научен колектив с ръководители доц. д-р Красимир Недялков и Владимир Бронфенбренер. За проекта си „Черноморска академия за сигурност“ екипът получава колективната награда в раздел „Обществени науки“.

Призът в раздел „Технически науки“ е за научен колектив с ръководители доц. д-р Галина Момчева и доц. д-р Стоян Павлов. Те получават признанието за съвместния проект на ВСУ „Черноризец Храбър“ и Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ за създаване и развитие на научно-изследователска междууниверситетска екосистема по анализ на биомедицински изображения BioMed Varna.

Носители на награда „Варна“ 2020 г. в системата на предучилищното и училищното образование:

Калоян Васев – ученик от ХI „з“ клас в Първа езикова гимназия, и Александрина Петрова – ученичка от Х клас в Националното училище по изкуствата „Добри Христов“, специалност „Поп и джaз пеене“, са носители на награда „Варна“ в раздел „Ученик на годината”, съответно в областта на общообразователната и на професионалната подготовка. И двамата са лауреати от различни конкурси и състезания.

В раздел „Учител на годината” в областта на предучилищното образование призьор е Екатерина Спасова – старши учител в ДГ с яслена група № 39 „Приказка“. Тя има лична заслуга и принос за отличаване с престижния знак „еTwining училище за 2019 г.“ на детската градина – единствената в община Варна образователна институция,  отличена с този знак.

Тази година в категориите „Учител на годината” в областта на: обслужващите звена, основното и средното образование и професионалната подготовка, нямаше номинации.

В раздел „Колектив на годината” в областта на предучилищното образование“ награда „Варна“ отива при Детска градина № 26 „Изворче“. В трудната и сложна обстановка на извънредно положение детската градина стартира своя проект „Детска градина в облака“.

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ е носител на приза в раздел „Колектив на годината” в областта на основното училищно образование и обслужващите звена“. Атестат за професионализма на педагогическия екип са отличните постижения на учениците, демонстрирани на националните външни оценявания, на многобройните общински, областни, национални изяви в областта на науката, изкуствата и спорта.

Награда „Варна“ в раздел „Колектив на годината” в областта на средното училищно образование и обслужващите звена“ е за Първа езикова гимназия – знаково училище за Варна. За своите 55 години то се е утвърдило като водеща профилирана гимназия в България, благодарение на труда на поколения компетентни педагози.

Коментари