Първата в България паралелка "Компютърна анимация" разкриват във варненско училище

2.7.2020 г. 12:28

Първата в България паралелка ,,Компютърна анимация“с интензивно изучаване на Английски разкриват в СУ „Найден Геров” - Варна през учебната 2020 / 2021 година. Училището има 18 – годишен опит в обучението в сферата на информационните технологии, а от 3 години е сред иновативните учебни заведения в областта на облачните технологии, съобщават оттам.

Добрата материална база, 4 компютърни кабинета, стериоскопичен дисплей zSpace, 3D принтер, както и партньорството с Катедра „Информатика” на Варненския свободен университет,,Черноризец Храбър“, са гаранция за качествено обучение в съзвучие със съвременните изисквания на този бранш.

Учениците, избрали специалността „Компютърен аниматор”, ще завършат средно образование след успешно полагане на Държавен зрелостен изпит по Български език и литература и допълнителен държавен изпит за придобиване на III – та квалификационна степен „Компютърен аниматор по теория и практика”. Това ще им даде възможност за реализация във филмопроизводството, медиите и рекламата.

С визия към съвременните тенденции в образованието в Средно училище „Найден Геров” – Варна, с доказани предимства е и специалността ,,Софтуерни и хардуерни науки“ с профилиращи предмети Информатика, Информационни технологии, Английски език и Математика.

Коментари