Икономически университет - Варна с отворен достъп до електронната си библиотека

17.3.2020 г. 13:42

В създалото се извънредно положение и във връзка с преминаване към електронно базирано обучение в цялата образователна система всички трябва да си подадем ръка. Икономически университет – Варна предостави възможност на колеги от висши и средни училища, ученици, родители и бизнес партньори да ползват онлайн богатия фонд на университетската ни библиотека (https://library.ue-varna.bg/Pages/default.aspx).

Чрез електронния й каталог са достъпни пълните текстове на повече от 5500 учебници, книги, статии и други публикации. Те са във всички области на икономиката, управлението, информационните технологии, езиковото обучение и други. Това е особено полезна възможност за всички, които изучават и преподават дисциплини като: „Предприемачество“, „Микро- и макро-икономика“, „Маркетинг“, „Мениджмънт“ и много други.

Коментари