До края на декември може да смените личния си лекар

12.12.2019 г. 13:10

Всеки здравноосигурен гражданин има право да смени личния си лекар с друг, сключил договор с Националната здравноосигурителна каса, два пъти в годината. До края на този месец може да се възползвате от дадената възможност за промяна.

За целта е необходимо да попълните регистрационна форма за постоянен избор на общопрактикуващ лекар. Можете да я купите от книжарница, да я вземете от РЗОК или да я изтеглите от сайта на НЗОК.

В нея вписвате своите лични данни. Ако постоянният избор на личен лекар е за деца до 18 години или за лица, които са под пълно или ограничено запрещение, изборът на постоянен лекар се осъществява от техните родители, настойници или попечители. В тези случаи се вписват и техните лични данни. В регистрационната форма се попълват и данните на предишния лекар, както и на неговата практика.

Новоизбраният личен лекар трябва да попълни своите лични данни и данните на практиката, в която работи. Вписва се и датата, на която е направен новият избор. Същите данни се нанасят и във вашата здравноосигурителна книжка, а номерът й се вписва в „Регистрационна форма за постоянен избор”.

Всеки здравноосигурен гражданин, който няма избран личен лекар, също може да направи първоначален избор по всяко време на годината.

При временно пребиваване за повече от един месец, но не по-дълго от пет месеца, извън района на постоянния личен лекар, осигуреното лице има право да направи и временен избор на общопрактикуващ лекар, който е сключил договор за работа с НЗОК.

Ако планирате да прекарате празниците в друга европейска държава не забравяйте да вземете със себе си своята Еропейска здравноосигурителна карта.

Тъй като тя покрава само определени ситуации, медицинска застраховка е винаги една разумна възможност.

Бъдете здрави!

Коментари