Договор за стратегическо партньорство сключиха днес във Варна Апелативен съд и Икономически универси

5.12.2019 г. 16:30

 Договор за стратегическо партньорство и взаимноизгодно сътрудничество подписаха днес ректорът на ИУ – Варна проф.д-р Евгени Станимиров и Ванухи Аракелян – председател на Апелативен съд – Варна.

Двете институции ще обединят усилия за организиране на съвместни прояви и инициативи, свързани с образователния процес между Катедра „Правни науки“ при ИУ – Варна и Апелативен съд – Варна. „Партньорството е в резултат на активното взаимодействие между Катедра „Правни науки“ в ИУ- Варна и Апелативен съд - Варна, каза в обръщението си Ванухи Аракелян - председател на съдебната институция и допълни, че „през последните години са провеждани съвместно изключително разнообразни по своя характер проекти, форуми и инициативи, които подпомагат обвързването на теорията с практиката по актуални правни въпроси. Съдиите от АС – Варна присъстват активно в образователния процес на ИУ – Варна с публични лекции и преподавателска дейност, в това число и по специалността „Съдебна администрация“.

Ректорът на ИУ – Варна проф. д-р Евгени Станимиров заяви, че цени изключително високо целите на това стратегическо партньорство. „Уменията и компетенциите са ключови за всяка администрация“ каза ректорът и допълни, че „добавената стойност на партньорството между двете институции ще е изключително голяма в бъдеще.

Планираните дейности в процеса на сътрудничеството са съвместни научни прояви: конференции, семинари, симпозиуми, посветени на установяване на трайна връзка между теорията и дни на отворените врати, участия в национални и международни научни проекти, публично представяне на монографии, доклади и изследвания, лекции, и обучения на съдии пред студенти на ИУ чрез Катедра „Правни науки“.

Коментари