Йордан Стоянов е новият председател на Общинския съвет в Каварна

7.11.2019 г. 16:50

Първото заседание на новоизбрания Общински съвет във Каварна се проведе днес от 15:00 часа в Заседатекната зала  на общината. То бе свикано със заповед на областния управител Красимир Кирилов съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Преди началото на тържествената сесия клетва положиха избраният за кмет на Каварна Елена Балтаджиева, кметовете на селата Българево, Белгун и Септемврийци, както и всички 17 съветници.

По традиция заседанието ще се ръководи от най-възрастния общински съветник, който през този мандат е Марийска Стоянова (БСП). В дневния ред бе включена само една точка – избор на председател на местния парламент. Изборът се проведе с тайно гласуване, като избран бе Йордан Стоянов (ГЕРБ), който събра 12 от гласовете на общинските съветници.

Коментари