Въведоха извънредно дежурство за огнеборците в цялата страна

Атанас Темелков: Системата на НАП е надграждана неправилно и от различни компании

До началото на октомври БНТ представя оздравителен план

Нов случай на африканска чума във Видинско, умъртвяват над 4000 прасета

104 от камерите на тол системата са на магистрали и първокласни пътища

ИУ – Варна посреща учебната 2019/2020 г. с 24% преизпълнение на държавния план-прием

МУ-Варна откри модерни зали за симулационно обучение по дентална медицина

СЕМ ще сезира прокуратурата за изнесени твърдения за натиск в БНР

Ново държавно училище по компютърни системи ще има във Варна

Бившият директор на "Хоризонт" призна за оказван натиск за свалянето на Силвия Великова

Акция по кръводаряване във Варна

СЕМ обявява решението си за БНР

Идва дъжд

Пламнаха сухи треви до летище София

Пожар горя във варненското село Каменар

Ученици от шест държави в ТУ-Варна по програма „Eразъм +”

25.5.2019 г. 10:17

Програмата „Еразъм +” е замислена като регулирана възможност за   европейските   младежи за   формирането им като граждани на обединена Европа. На Европа на способните и амбициозните, които могат да я променят към по-добро бъдеще. На Европа, изпълняваща програмата за устойчиво развитие 2030 – с устойчиво общество, устойчиви водоизточници, енергия, климат, селища, земи.
Все повече студенти и преподаватели от нашия университет се възползват от чудесната перспектива да опознават културата, икономиката, нравите, обичаите на другите европейски държави, да се обучават в тях за определено време, да стажуват, да практикуват в университетите и фирмите им.
Такава възможност за споделяне на знания и опит програмата дава и на учениците от основни и средни училища чрез дейностите на училищните партньорства.

Неотдавна Технически университет – Варна прие ученици от 6 европейски страни – Чехия, Латвия, Финландия, Малта, Португалия, България, за да добиват децата повече познания по темата „Устойчива енергия” за модерните енергийни източници. Координатор на проекта за шестте държави в случая е Чехия, с организатор за гостуващата ни детска група г-жа Павлина Станчикова, преподавателка от училището  в гр. Травник.

Основната работна част за децата е предвидена за четири дни, плюс два дни за пътуване до домакинстващата страна. Проектът е с наименование „Време е да се погрижим”, и е за деца от 8 до 15-годишна възраст.

След посещенията в Чехия и Латвия, тази година е ред на нашата страна за работни срещи на учениците. Координатор и организатор на пребиваването е частното основно училище „Малкият принц”, с организатор преподавателката по английски език Ани Иванова. Досега у нас лекции пред децата по съответните теми е изнесъл експерт в ВВМУ „Н. Вапцаров” (за ползваната енергия в корабните двигатели) и специалисти на енергийната фирма 3К-АД в кв. Аспарухово” (с енергонезависим офис). След ТУ-Варна, детската група посети Завода за стъкло в гр. Белослав, ползващ енергия от фотоволтаици.

Познавателна и занимателна лекция за същността на фотоволтаиците, съобразена с   особеностите на детските възприятия, изнесе доц. д-р Илия Хаджидимов, декан на Корабостроителен факултет. Експерт по дисциплината „Възобновяеми енергийни източници и оползотворяване на отпадъчна топлина”, той обясни основното за същността на възобновяемата енергия. Даде две определения за нея: комерсиалното – че можем да я ползваме без заплащане, и научното – за преобразуването й от един вид енергия в друг вид, като тя възстановява характеристиките си по  естествен начин. Това е енергия от Слънцето, вятъра, океанските вълни,  приливите и отливите, от биогаз, биомаса. Доц. Хаджидимов обясни на децата закона за съхранение на енергията, че тя нито се създава, нито се унищожава, само може да премине от един вид в друг. Какъв е принципът на излъчването от слънцето ? То излъчва сноп  фотони, които са частици без маса, движещи се по права линия със скоростта на светлината и достигащи   земята за осем минути. Щом срещнат някаква преграда, фотоните отдават енергията си върху повърхността й, и тя може да се преобразува в топлина или в електричество. След това въведение лекторът обясни принципа на използваните от човека слънчеви модули за получаване на електричество чрез техните свързани последователно или паралелно фотоволтаични клетки. Характеризира и първите слънчеви електроцентрали в пустинята Мохаве в Южна Калифорния – принципът им на действие, даващ топлина и електричество в Лас Вегас.

Но онова, което всички деца най-трайно запомнят, са усвоените  знания чрез игра.  Доц. Хаджидимов използва този похват по начин, замислен от него.

”Как с ръката си мога да пусна сега осветление в залата, идващо от фотоволтаичен модул?“– зададе въпрос на детската аудитория той и показно вдигна ръката си към миниатюрен слънчев панел. Лампите в залата светнаха, а любопитните деца наобиколиха експериментатора, за да разберат какво и как е станало. „Ето, направих го с помощта на джедаите” – изненада ги той. Децата не знаеха, че в действителност модулите бяха включвани от малко дистанционно реле, чието копче беше управлявано от стоящия недалеч и неподозиран за съучастие с доц. Хаджидимов, гл. ас. д-р Кръстин Йорданов. Едно от децата поиска също да осъществи експеримента, но д-р Йорданов и за него включи/изключи копчето. „А сега, деца, да ви обясня как действаха джедаите за осветлението на лампите”– засмя се Хаджидимов и обясни изпълнението на номера. Децата бяха във възторг от игровата схема и със сигурност чрез нея  ще запомнят повече за същността на вотоволтаичната енергия.

Николай Жеков

Коментари