Одобрявате ли предложението на ГЕРБ и ДПС да се опростят задълженията на мюфтийството?

9.3.2019 г. 16:01

АНКЕТА: Одобрявате ли предложението на ГЕРБ и ДПС да се опростят задълженията към НОИ и НАП на мюсюлманското вероизповедание?


Финансовият министър за опростените 8 млн.лв. на мюфтийството:
“Това е относително малка сума на фона на 40 млрд. приходи в бюджета”.

Същият министър за 1.50 лв. неиздаден фискален бон от танцуващи народни хора:

“Административно нарушение, което се наказва с глоба и принципът на маловажност не се прилага”.

Коментари