Покривът на метростанция "НДК" пак протече

Под прозорците на КЕВР: Протест срещу поскъпването на водата

Националният съвет за тристранно сътрудничество заседава утре

Откриха 24-километровия участък от АМ „Струма“, свързващ Кресна и Сандански

Започва продажбата на електронни винетки за 2019 г.

АПИ: Пътищата са проходими при зимни условия

Децата, блокирани на „Алеко”, са свалени с джипове за три часа

Неделно асфалтиране в снега почти докара до бой шофьори и строители

Каракачанов ще заведе дело за клевета срещу Катя Матева

40 деца не могат да се приберат от хижа "Алеко"

Двама загинаха в катастрофа край Карлово, шофьорът - без книжка

Запор на сметки спира заплати и стипендии във Великотърновския университет

Снежна блокада в Западна България

Мъж обгоря тежко при пожар в дома му в Дупница

Снегът усложни пътната обстановка

Областният управител на Кърджали оспорва скока на местните налози

3.1.2018 г. 13:23
Областният управител на Кърджали Никола Чанев оспорва пред Административния съд решенията за драстичните повишения на местните данъци и таксите, предаде кореспондентът на БГНЕС.

Според Чанев решенията на Общинския съвет от декемврийската сесия са незаконосъобразни, те са в ущърб на данъкоплатците, не са обосновани и са приети в противоречие с материално-правните разпоредби, което налага те да бъдат отменени, съобщиха от администрацията.

На 14 декември м.г. мнозинството на ДПС гласува размерът на данъците за сгради и автомобили, и таксата за битови отпадъци в община Кърджали за 2018 г. да скочат неимоверно, групите на ГЕРБ и Реформаторският блок не подкрепиха промените в наредбата. Налогът за недвижимите имоти на гражданите скача от 1,2 на 1,8 на хиляда, а за имотите на предприятията – от 1, 3 на 2,0. Драстично се повишава и данък МПС – от 10 до 50 на сто за различните класове автомобили.

Областният управител е категоричен, че изложените мотиви за увеличението са формални: финансова устойчивост и изпълнение на мерките по Плана за финансово оздравяване на община Кърджали за периода 2016 г. – 2019 г. Няма конкретни разчети и обяснения защо се налага повишаването на местните налози – за недвижимите имоти, за превозните средства и туристическият данък, кои фактори са довели до нуждата от допълнителни финансови постъпления в общинския бюджет, каква е събираемостта, как точно е определено с колко да се увеличат налозите, как готвените промени ще се отразят на гражданите и бизнеса.

По този начин са нарушени принципите за необходимост и обоснованост, заложени в чл. 26, ал.1 от Закона за нормативните актове. Това, че данъците не са променяни от 2008 г. не може да се изтъква като основателна причина, нито да се правят сравнения между Кърджали и Велико Търново, например, смята Чанев. Няма данни преди гласуването на измененията в Наредбата да е изпълнено изискването на чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове, според което след приключването на обществените консултации и изтичането на определения по закона срок за постъпване на становища и предложения, съставителят на проекта е длъжен да публикува справка на интернет страницата на съответната институция и на Портала за обществени консултации за постъпилите предложения, заедно с обосновка за неприетите. Според него липсата на такава справка означава, че съставителят не е довел до край процедурата и проектът не е трябвало да се внася за обсъждане и приемане от компетентния орган. Това води до незаконосъобразност на приетия акт, се казва в заповедта на областния управител.

С аналогични аргументи е оспорено и решението за повишаването на такса смет. Тя ще продължи да се плаща на квадратен метър застроена площ, като за жилищни имоти ставката ще е 0,89 лв., а за нежилищни – 9,18 лв. /за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и почистване на обществени места/.

Решението е взето в нарушение на чл. 66, ал. 2 и чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК, се посочва в мотивите на областния управител до Административния съд. Нито от информацията, публикувана на сайта на община Кърджали, нито от предложението на вносителя, нито от протокола на заседанието на Общинския съвет може да се направи извод какви са фактическите основания, налагащи повишаване на такса битови отпадъци, категоричен е Чанев.

Посочено е само, че към 1 ноември 2017 г. постъпленията от нея са 5 058 481,86 лв. и че основен принос в увеличението на разходите имат отчисленията, които се заплащат на тон депониран отпадък по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, размерът на които се увеличава драстично през годините. Липсват конкретни аргументи в подкрепа на предложението за увеличение на ставките, няма разчет как се разходват средствата, постъпили от такса смет за предходни години, нито обосновка какъв е недостигът и защо общината е длъжница на фирмите по сметосъбирането.

Според областния управител, в случая е нарушен принципът на съразмерността, който гласи, че административният акт и неговото изпълнение не следва да засягат права и законни интереси в по-голяма степен от най-необходимото за целта, за която актът се издава. А липсата на мотиви ограничава механизмите за контрол на неговата законосъобразност и правилност, допълва Никола Чанев. /БГНЕС
Коментари