Математикът, философът, енциклопедистът ал-Бируни

13.12.2021 г. 22:28

Точната дата, на която се ражда Ал Бируни не е известна; някои приемат, че това е 4 октомври 973 година, други посочват 5 септември същата година. Със сигурност е известно, че е роден в град Кят - столицата на Хорезъмското царство (намирало се е на територията, която днес е поделена между Узбекистан, Казахстан и Туркменистан). Пълното му име е Абу Рейхан Мухамед ибн Ахмед ал-Бируни. В детските и младежките си години получава прекрасно за времето си образование. Учи при известния астроном и математик Ибн Ирак. Изучава не само математика, но и философия.

Освен родния си език, научава още няколко от езиците на Изтока, в това число санскрит и хинди. Владее и гръцки и латински. Най-просто казано, говори, пише и чете на арабски, персийски, латински, хинди, гръцки, тюркски, иврит, санскрит, сирийски. Трудовете си пише на хорезъмския диалект на персийския език... пълният текст и снимки>>>