Чаят, като повод за революция. "Бостънското чаено парти" от 1773 година

16.12.2021 г. 18:01

За всяко голямо историческо събитие обикновено се намира катализатор - друго събитие, което "пуска или ускорява" процесите. И почти винаги в ролята на катализатор е такова събитие, което при други условия не би било прието за съществено и не би довело до големи последствия. Но когато чашата на търпението е пълна догоре, за избухването на революция е достатъчна и една незначителна капка.

Борбата за независимостта на Съединените Американски щати започва... от чая. Би могло да се каже, че събитията, разиграли се в Бостън на 16 декември 1773 година са американският еквивалент... пълният текст>>>