Най-старата известна печатна книга в света. "Диамантената сутра"

11.5.2022 г. 09:41

В много страни по света будизмът и будистката религиозна литература играят водеща роля в обществения, културен и духовен живот. Едно от главните произведения на будисткият канон, най-почитаният будистки текст в традицията на далечния изток, е “Ваджраччхедика Праджняпарамита Сутра”, известна в Европа като “Диамантената сутра”. Това е и най-ранният запазен до наши дни с точна датировка печатен документ.

Образното й название е “Сутра за Съвършената мъдрост, разсичаща (тъмнината на невежеството) като удар от мълния”. В сутрата се описва поведението, начина на говорене и мислене на “встъпилите в стаза бодхисатва”, т.е. онези, които всецяло са се посветили на духовното усъвършенстване. За онези, които... пълния текст и снимки>>>