Героите от Българското опълчение в Руско-турската война

29.4.2022 г. 10:41

По време на Руско-турската освободителна война участие в бойните действия взема и българското опълчение. Български и руски доброволци се сражават в редовете му рамо до рамо, за да напишат някои от най-славните победи в историята на България.

На 13 ноември 1876 година руският император Александър II взема решение за създаване на българско опълчение. На 29 април 1877 година е подписана заповед № 40 на главнокомандващия Действуващата руска армия на Балканския полуостров Николай Николаевич, с която се определя числеността и състава му.

За началник на Българското опълчение... пълният текст>>>