Странната история на най-късия месец в годината

28.2.2022 г. 08:42

От първите си дни човек се е опитвал да си създаде порядък в света, който го заобикаля. Календарът е едно от човешките изобретения, които с право може да се нарекат определящи за функциониране на обществата.

Календарната система, която внася синхрон в целия ни безпорядък, сме свикнали да приемаме като даденост. Знаем, че всяка година има по 365 дни, а веднъж на 4 години добавяме по 1 ден към края на най-късия месец – февруари. Рядко обръщаме внимание на разпределението на дните в месеците, а още по-малко хора са се питали, защо февруари е с по-малко дни.

Февруари се появява в календара... пълният текст>>>