Навикът притъпява остротата на нашия ум. Мишел дьо Монтен

28.2.2022 г. 08:24

“Животът сам по себе си не е нито добрина, нито злина; той е вместилище и за доброто, и за злото, в зависимост от това, в какво сами сте го превърнали. Знанието е нож с две остриета, което обременява и може да нарани притежаващият го, ако ръката, която го държи е слаба и не умее да го използва… Оценката на живота не се състои в неговата продължителност, а в това, как сте го използвали”
“Опити”, Мишел дьо Монтен

Мишел дьо Монтен се ражда на 28 февруари 1533 година в семейство на аристократи, чиито корени са в богатите буржоазни слоеве на Гаскония. Притежават собствен... пълният текст>>>