"Преписвайте тая историйца и платете, нека ви я препишат, които умеят да пишат, и пазете я..."

29.1.2022 г. 08:44

През 1762 година в Котел е ръкоположен за свещеник поп Стойко Владиславов. По същото време в Хилендарската обител на Атон един друг титан на българщината завършва книгата, която се превръща в двигател на българското Възраждане – “История славянобългарска” на Паисий Хилендарски.

Три години по-късно, през 1765 година в Котел съдбата среща Паисий с поп Стойко Владиславов. Младият монах е поразен от срещата си с Хилендареца. След като Паисий... пълният текст и снимки>>>