Звезда ли е била "Витлеемската звезда"?

9.12.2019 г. 17:03

Споменаването на астрономични явления в древни документи служи като важен източник на информация, защото чрез тях може по-точно да се датират събитията, за които се говори в текстовете.
Разбира се, към тези древни документи се отнася и Библията. А вероятно най-значимият астрономичен обект, който се описва в нея, е Витлеемската звезда, чиято поява в небесата ознаменува раждането на Исус Христос.
В Евангелието от Матей се казва, че когато я видели, влъхвите (така в Библията са наречени персийските жреци-зороастрийци) разбрали, че ще се роди "Цар на Юдея" и се отправили на път към град Витлеем, за да го почетат; от името на града произлиза и названието Витлеемска звезда. Съществуването на Витлеемската звезда обаче остава недоказано и мнозина учени отдавна се опитват да намерят точната хипотеза, която да обясни, какво се крие под това название.

Основен кандидат за тази роля е Халеевата комета, която за пореден път е преминала близо до Слънцето през 12 г. пр.н.е. Към "кометната" версия за Витлеемската звезда са се придържали и някои от най-известните християнски богослови - Йоан Дамаски и Ориген, например (официално църквата се придържа към тезата, че Витлеемската звезда е чудо и след като е изпълнила предназначението си, просто е изчезнала).
Възможно е също, наистина да се касае за "истински" нова звезда. Пръв подобна идея лансира известният италиански математик, механик, философ и астролог от XVI век Джироламо Кардано. Тогава той посочва като вероятни кандидати новата звезда, появила се през 5 г. пр. н.е. в съзвездието Орион, или малко по-късната нова, появила се в съзвездието Козирог.

Но има и още едно явление, наричано "съединение на космически тела", което може да обясни феномена Витлеемска звезда. При съединението визуално на небето космическите обекти се наблюдават близо едно до друго (от което не следва, че и в пространството се сближават на минимални разстояния едно от друго).

В полза на тази хипотеза е фактът, че съгласно текстовете на Евангелието, обикновените жители на Юдея не са забелязали никаква "чудна" звезда. В същото време, жреците и астролозите винаги са отдавали на подобни явления прекалено... пълният текст и снимки>>>

Коментари