Първият Никейски събор - събитието, утвърдило догмите на Христовата църква

25.8.2019 г. 09:40

През месец юни 325 година император Константин Велики свиква в град Никея (намирал се е на мястото на днешния град Изник в Малоазиатската част на Турция) църковен събор. Задачата му е да определи категорично, на чия страна е правдата в спора между епископа на Александрия Александър и Арий, създателят на арианството, което отрича единосъщността на Христос, твърдейки, че той не е Бог, а първият и най-съвършен сред създадените от бога същества.

Съборът по-късно е признат за Първи Вселенски. По време на продължилите два месеца заседания, събралите се 318 висши духовници създават основната доктрина на Християнската църква. Догмите на християнството са разписани именно на Първия Никейски събор, който официално приключва на 25 август 325 година.

Не са се запазили писмени... пълният текст и снимки>>>

Коментари