На какво се дължи "миризмата" на металите?

17.7.2019 г. 19:50

Твърдостта си и относително по-трудното си разрушаване, металите дължат на факта, че от твърдите метали атоми почти не се отделят. И все пак, металите имат “мирис”. На какво се дължи той, след като няма отделяне на атоми?

Като миризма на металите ние всъщност възприемаме продуктите на химични реакции, които протичат на повърхността на металите под въздействие на външни активни вещества.
Например, киселините, съдържащи се в човешката пот... пълният текст>>>

Коментари