БФС отново отхвърли обвиненията за нецелесъобразни разходи

21.5.2020 г. 18:53

Българският футболен съюз още веднъж категорично отхвърли твърденията за извършени нецелесъобразни разходи, свързани с организацията на европейското първенство за юноши през 2015 година и претенциите за възстановяване на сумата от 144 510,99 лв.

От футболната централа излязоха със становище по случая, в което се казва: "БФС внася следните уточнения за претенциите на Министерството на младежта и спорта (ММС) за възстановяване на суми, предоставени за организацията на европейското първенство за юноши през 2015 година. На 08.05.2020 г. е изпратен отговор на поканата на ММС по официално установения ред, като писмото е заведено с входящ номер в деловодството на Министерството на младежта и спорта същия ден. На 09.05.2020 г., чрез официалния си уебсайт, ръководството на Българският футболен съюз публично изрази позицията си по същия казус - че категорично не приема твърденията за извършени нецелесъобразни разходи и не дължи възстановяване на цитираните суми.

БФС използва случая още веднъж да заяви, че по никакъв начин не е накърнил или увредил обществения интерес; разходвал е предоставените му публични средства по предназначение и при спазване на всички нормативно определени изисквания, поради което не намира за основателно претендираното вземане", се казва в позицията на БФС.

Коментари