Съдът реши: ЦСКА-София придоби активите и емблемата на ЦСКА

8.11.2019 г. 16:41

Софийският градски съд разпореди синдик Дора Милева да започне изплащане на задълженията към кредиторите на обявеното в несъстоятелност дружество „ПФК ЦСКА“.

Те ще бъдат погасени от фирмата „Ред Енимълс”, която преведе 7 835 367, 50 млн. лева за придобиване на емблемата и активите на дружеството. Определението не подлежи на обжалване, което означава, че на практика ЦСКА-София вече официално е собственик на емблемата.

„Определение от 07.11.2019 РАЗРЕШАВА на синдика на „ПФК ЦСКА“ АД (н) да се разпореди със сумата 7 835 367.50 лева (седем милиона осемстотин тридесет и пет хиляди триста шестдесет и седем лева и петдесет стотинки) в полза на кредиторите на дружеството в изпълнение на одобрената от съда с определение от 08.08.2017 г. Първа частична сметка за разпределение. Определението не подлежи на обжалване”. /БГНЕС

Коментари