Доц. Стойчо Стойчев: Основните партии нямат желание за предсрочни избори

Проф. Пл. Киров: В случая с Несебър няма законова празнота в законодателството

Атанас Славов: Може да се окаже, че няма много желаещи за председател на КПКОНПИ

Нинова се бетонирала като лидер на БСП, политическата кариера на Манолова свършила

Лозанов: Медийните кампании не дават резултат, затова се плаща директно на избирателя

Анализатори: ГЕРБ е победител, но с едно голямо ако

Христо Панчугов: Промяната не може да намери своето лице

Кънчо Стойчев: Прокъсана е червено-синята линия в София

Здравка Калайджиева: Методите на прокуратурата имат за цел да всеят страх

"Хелоуин дойде по-рано". Как ГЕРБ и ДПС размениха Хасково за Маджарово

Кънчо Стойчев разтревожен: гласове вече се търгуват съвсем открито

Анастас Стефанов: Възможни са изненади на балотажа

Социолози: Идеята на Радан Кънев вярна, но неосъществима сега

Геновева Петрова, "Алфа Рисърч": Вотът показа желание за промяна, но без да я назове

Петър Ганев: В Бюджет 2020 отсъстват ключови реформи

Заобикалят ли птиците АЕЦ "Белене"? Как възобновеният проект орязва парк "Персина"

23.8.2019 г. 08:51

Елица Симеонова, Свободна Европа

Може ли територия, която се намира по средата на природен парк, да бъде с по-малка консервационна значимост от околните масиви? Как територии, които са били в рамките на природен парк, внезапно стават урбанизирани?

Това са част от въпросите, които повдига предложението за промяна на границите на Природен парк „Персина“ - единствената защитена територия в България по поречието на р. Дунав, дом на десетки застрашени видове птици.

От защитената територия, част от мрежата Натура 2000, се предлага да бъдат изключени масиви, които представляват строителната площадка на АЕЦ „Белене“, както и имоти в близост до град Белене, става ясно от проектза промяна на границите на парка. Общата площ на териториите, които се предлага да бъдат извадени, е 6121 декара.

Предложенията за изключване на териториите от парка са направени от община Белене (за поземлените имоти в непосредствена близост до града) и от Министерството на енергетиката (за строителната площадка на АЕЦ „Белене“). Постъпило е и предложение от Изпълнителната агенция по горите за включване на о. Предела и част от землището на с. Лозица, община Никопол, в природния парк, което ще увеличи площта му с 1072 декара.

Дали ще бъдат променени границите на парка или не, най-вероятно няма да бъде решаващо за евентуалното строителство на АЕЦ "Белене", смятат природозащитници, до които Свободна Европа се допита. Предложенията за изваждане на територии от границите на парка обаче са проблемни в поне няколко насоки.

На първо място проблем е липсата на баланс между териториите, които ще бъдат изключени, и тези, които ще бъдат включени, каза пред Свободна Европа Катерина Раковска от WWF - България. Ако предложенията бъдат одобрени, общата площ на природния парк ще намалее с 5 049 декара (от 217 622 сега ще стане 212 573 декара).

Недоумение предизвиква и фактът, че масив, разположен по средата на защитена територия, няма консервационно значение, особено когато в тази територия живеят птици, изтъкна пред БНР Ирина Матеева от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).

Липса на консервационна значимост

При обявяването на природен парк „Персина“ строителната площадка на АЕЦ “Белене” не само е съществувала, но е била и действаща. Според мотивите на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) към предложението, това „свидетелства за липсата на консервационна значимост на територията“. Несъгласие с това изрази Матеева в интервюто си пред БНР:

“Нашите проучвания на територии, съседни на площадката, показват наблюдение на морски орел, червеногуша гъска, прелитане на всички видове гъски, на корморани, на пеликани над тази територия. Тя е една интегрирана част от парка и не може просто така да бъде изключена и да се каже, че над това петно има птици, а над другото няма, защото те непрекъснато се придвижват,” каза тя и допълни, че досега нито БДЗП, нито учените от БАН са правили проучвания на територията на строителната площадка.

Свободна Европа попита Регионалните инспекции за опазване на околната среда и водите (РИОСВ) в Плевен и Велико Търново направени ли са проучвания за въздействието на изваждането на територии върху екосистемата на парка, но не получи отговор. Не е ясно и на базата на какви изследвания е установено, че тези територии нямат консеравационна значимост.

Урбанизирани територии в природния парк

"От природозащитна гледна точка, изключването на площадката не е най-големият проблем”, каза Катерина Раковска в телефонно интервю. “За нас е необосновано обаче изключването на площите, които са около града.”

Освен строителната площадка на АЕЦ “Белене” Община Белене предлага от границите на ПП “Персина” да бъдат извадени и други имоти. Те не са отбелязани на картата, приложена към проекта, но проверка в кадастъра показва, че са разположени в непосредствена близост до града.

Според мотивите към предложението тези имоти също нямат консервационна значимост, защото в тях няма „растителни, животински видове и природни местообитания предмет на опазване в границата на природния парк, вкл. забележителни ландшафти, заливни гори и влажни зони”.

Тези територии са част от ПП “Персина” от създаването му през 2000 г. Обосновка за изключването им е обявяването им за урбанизирани с Общия устройствен план на парка, приет през 2012 г.

“В Закона за защитените територии (ЗЗТ) се казва, че в тях влизат само гори, земи и водни площи”, изтъкна Катерина Раковска и уточни, че за да са станали част от парка през 2000 г., тези имоти не би трябвало да са били урбанизирани. “За да се промени предназначението на имоти в защитена територия, трябва да се мине по процедура за изключване по същия този закон, което не ни е известно да е направено.”

Регионалните инспекции по околната среда и водите не отговориха на въпросите на Свободна Европа, свързани с тези имоти. От администрацията на парка също отказаха коментар.

Предстои обществено обсъждане на предложенията за промяна в границите на парка. Такова ще се проведе на 12 септември от 10.30 часа в сградата на Общинска администрация Белене и на 19 септември от 13.00 часа в сградата на Общинска администрация Свищов. Становища могат да се изпращат до 7 септември.


Copyright (c) 2018. RFE/RL, Inc. Препубликувано със съгласието на Radio Free Europe/Radio Liberty, 1201 Connecticut Ave NW, Ste 400, Washington DC 20036.

Коментари