Петър Стойчев защити дисертация

17.9.2020 г. 16:37

Легендарният български плувец в открити води Петър Стойчев придоби научна степен "доктор", след като защити дисертационен труд на тема: "Изследване спецификата на тренировъчното натоварване и състезателната дейност в подготовката по плуване на дълги дистанции".

Негов научен ръководител е доцент Стоян Андонов.

Публичната защита се състоя днес в Заседателната зала на Национална спортна академия "В. Левски".

Коментари