Кой създаде славата на българския спорт?

5.11.2019 г. 20:32

Не ни дават покой звездните мигове  от миналото, когато, освен източник на пари, спортът беше въпрос на чест, патриотизъм, национална кауза. В сянката на спортната слава обаче все още остава трудът на редица български учени със световни постижения в областта на подготовката и спортната физиология.

Един от тези големи наши  учени е проф. Кръстьо Кръстев, чиито разработки и изследвания ще бъдат представени на 6 ноември т. г. от 13.00 ч. в заседателната зала на новия корпус на Националната спортна академия.

Те  са събрани в книгата „Хипоксия и функционален контрол в спорта“ със съставители  проф. Даниела Дашева и проф. Петър Бонов.

Благодарение на сина и дъщерята на професора от семейния архив са извадени и систематизирани  ценни методики и проучвания,  които се публикуват сега за първи път. Синът –  Марин Кръстев, ще пристигне специално за представянето на книгата от Франция, където е треньор по лека атлетика и водни спортове.

Проф. Кръстьо Кръстев обосновава благоприятното влияние на средните планински височини върху подготовката на спортистите. През далечната 1952 г. той  представя своята методика, като разработва и практически тестове и методики към нея за подобряване на спортните резултати. Значението им по-късно е доказано с експерименти на 2300 метра височина край Белмекен в Рила планина, където е построена и първата у нас планинска база за подготовка на спортисти.

Методиката се използва успешно във всички спортове – борба, колоездене, гребане, вдигане на тежести, в алпинизма и парашутизма. Благодарение на височинната подготовка, българските спортисти постигат големите си успехи на олимпийските игри в Мексико (1968 г.), Мюнхен (1972),  Монреал (1976), Москва (1980), Сеул (1988).

Българският опит намира признание и се използва и в други страни. Проф. д-р Кръстьо Кръстев дълги години е директор на Националния център за научни изследвания в областта на спорта, заместник-ректор на ВИФ „Георги Димитров“ (по-късно преобразуван в Национална спортна академия).

Някои негови методики, които продължават да са обект на спортна тайна, особено комплексната методика за функционална оценка на спортистите. Проф. Кръстев създава и оригинална проба за оценка на височинната поносимост на организма. Той разработва и субмаксимални проби за оценка на спортната работоспособност, което е едно от големите му научни постижения.

Книгата „Хипоксия и функионален контрол в спорта“, изд. „Болид инс“ включва също статии, доклади на конференции и конгреси, конкретни  резултати от изследвания, разработки на системи за тренировка по отделни спортове и при единичнато подготовка на елитни спортисти. Описани са проблемите, свързани с обмена и недостига на кислород, аклиматизацията, газообмена в организма при  високопланински условия, представени са проучвания , свързани с адаптацията, умората, възстановяването на спортистите, кардиореспираторните  реакции на парашутистите.

Включени са изследвания от хималайската експедиция „Еверест‘84“. В една от главите на книгата – „Система за подготовка на българските алипинисти за изкачване на многохилядници“, е показан  интердисциплинарния подход, част от научното кредо на  проф. Кръстев. Книгата и изследванията, освен за специалистите, са интересни за всички, които се интересуват от поведението и физиологията на човека в екстремални условия.

На представянето на книгата ще присъстват колеги на проф. Кръстьо Кръстев, спортисти, професионалисти и любители, посветили се на спорта. Книгата е илюстрирана с с снимки, таблици и е уникална със съдържанието си.

Тя показва, че високите спортни резултатит на българскките спортисти, освен на високия дух, се дължат и на сериозна задълбочена многогодишна системна научна работа с прилагане на водещи изследвания. /Аларма

Коментари