Новостроящият се бул. "Левски" във Варна при всеки дъжд се превръща в впълноводна река

26.7.2018 г. 19:58

Новостроящият се бул. "Левски" във Варна при всеки дъжд се превръща в впълноводна река

Коментари