Новостроящият се бул. "Левски" във Варна при всеки дъжд се превръща в впълноводна река

26.7.2018 г. 19:56

Новостроящият се бул. "Левски" при всеки дъжд се превръща в впълноводна река

Коментари