Демократична България-Варна осъжда натиска върху журналисти

Лидерът на БОЕЦ за забраната да пътува за операция: Това по същество е опит за убийство

Григор Григоров, общински съветник от Варна: България трябва да подкрепи Македония за ЕС

Клъстер за свободно слово, медии и журналистика иска оставката на СЕМ

Защо уж всички закони са спазени, а всъщност градската среда влошава жизнените си показатели?

Прокурорско-медиен конгломерат осигурява властта

9 септември 1944 - черна дата за България

Пиар експерти: Разправата със "странични жертви" преди изборите е от терористичния арсенал

Нов скандал с имоти на занижени цени за властта

Декларация на ПП Общество за Нова България (ОНБ)

Дарения в СБАГАЛ "Проф. Др Д. Стаматов"-Варна от кампания с капачки

Село Константиново на протест и блокада на пътя Варна – Белослав

Кризата с чумата по свинете е диагноза за цялото управление на ГЕРБ

Политическа Партия „Общество за Нова България“ зове за нова Конституция

Протест срещу новия прокурор на мафията

Грешка на КЕВР фалира от 4 години 274 малки ВЕИ производители, изнудвайки ги да плащат по-скъп ток

4.4.2019 г. 16:15

Съюзът на Европейските Производители на Зелена Енергия (СЕПЗЕ) алармира за скандал, относно неправилното прилагане на разпоредбите на Закона за Енергетиката, облагодетелствало голям брой големи фирми. Откакто е приет §18 от ПРЗ на ЗИД на ЗЕ от 24.07.2015 г. той се прилага неправилно и избирателно от КЕВР чрез ЕРП-тата, като тази разпоредба засяга единствено 274 малки фирми, подпомогнати по мерките от Програма за развитие на селските райони (ПРСР), с капацитет от нищожните 23.47MW, от общо 4187MW ВЕИ мощности в България. Според данни на КЕВР те произвеждат едва 0.0008% от общото енергийно производство.

Проблемът се разкри при рутинен въпрос от Народен представител до КЕВР, когато се разбра, че точният брой засегнати от убийствения параграф §18 от ПРЗ на ЗИД на ЗЕ реално се прилага и съвпада с броя на 274 ВЕИ, подпомогнати по мерките от ПРСР. Скандалното е, че законът, създаден за премахване на двойното финансиране в „схемите за подпомагане“ в Енергетиката не се e прилагал към нито една „схема за подпомагане“.

Съюзът на Европейските Производители на Зелена Енергия получи официален и изчерпателен списък на „схемите за подпомагане“ по реда на ЗЕВИ от Министерство на енергетиката, в който не фигурират мерките по ПРСР, които по същество са подпомагане за разкриване на нови работни места в селските райони, а не за изграждане на ВЕИ, както пише в целите им. За сметка на това сред списъка на схемите за подпомагане са изброени схеми, по които са получили финансиране голяма част от големите ВЕИ съоръжения. Тези схеми включват ПУДООС, КЛЕЕВИ, ЕБВР, Фонд Козлодуй, Програма „Енергийна Ефективност“ на ЕИБ, програма „Феникс“, ЕФРР, ФЕЕВИ и програма BG04 “Енергийна ефективност и възобновяеми източници“.

От СЕПЗЕ потърсиха отговор от АУЕР какъв е точния брой на подпомогнатите по изброените „схеми за подпомагане“, но получиха уклончив отговор, че тъй като подпомагането се декларира на доброволен принцип, АУЕР нямат изчерпателна информация. Непопълването в коректен вид на исканията за издаване на Гаранции за Произход е престъпление по чл. 313 от НК.

В писмо от EVN се изтъква, че ПРСР не представлява „схема за подпомагане“ по дефиницията на регламент 2009/28/ЕО, но и до момента се прилага неправилно §18 от

ПРЗ на ЗИД на ЗЕ към 274-те мини ВЕИ, вместо към стотиците едромащабни съоръжения подпомогнати по деветте изброени „схеми за подпомагане“. В резултат от неправилното прилагане на законодателството 274 фирми са в неплатежоспособност и фалит.В резултат от неправилното прилагане на законодателството 274 фирми са в неплатежоспособност и фалит.

Съюзът на Европейските Производители на Зелена Енергия с писма сезира всички отговорни институции за тази несправедливост, довела до четири години плащане на значително по-скъп ток от обикновените граждани. От КЕВР засега няма коментар. Членове на СЕПЗЕ водят няколко дела за „мълчалив отказ“ от даване на информация по различни поводи, като някои са вече спечелени на първа инстанция.

Засегнатите 274 фирми са в протестна готовност от това, че са дискриминирани от държавните институции. Това несправедливо заплащане на по-високи преференциални цени на ВЕИ съоръженията, изградени с пари от „схеми за подпомагане“, е щета с хиляди левове на гражданството и фирмите от 07.2015г. насам. Според  Сдружението цената на такса „задължение на обществото“ трябва да е значително по-ниска от сегашната при правилно прилагане на закона!

 

Управителен съвет на

Съюза на европейските производители на зелена енергия

Павлина Трифонова - председател

Коментари