Позиция на Красимир Каракачанов за убийството в Кюстендил

НАП затяга примката около малкия и среден бизнес в България

Тома Белев: В района на Алепу се строи в нарушение на Закона за устройство на черноморското крайбреж

Николай Банев използва Клъстер за свободно слово, медии и журналистика като гарант!

МАНИФЕСТАЦИЯТА на първенците в строителните поръчки им донесе над 1,3 милиарда

Вижте за какъв "ремонт" щедро плаща Община Варна

Отворено писмо от протестна инициатива "Системата ни УБИВА"

Шофьор на Градски транспорт - Варна остави 6-годишни деца на студа в дъжда

Малката афера в Ботаническите градини и голямата: В "СУ Кл. Охридски" - нарушения за десетки милиони

ТУ-Варна: Прокуратурата разби клеветите на доносниците. Ще отговарят пред закона

Вдигат ударно гражданска отговорност, вдигат каско, вдигат данъци. Очертава се интересна зима

Недоволство от грубото и арогантно отношение към пътниците от шофьор на Градски транспорт-Варна

Атлантическият съвет: „Радиомълчанието“ е техника на руската военна доктрина

БДЖ натъпка 387 пътници във влак със 195 места

Клъстер за свободно слово, медии и журналистика призовава за европейско разследване за убийството н

Открито писмо до институциите срещу кампанията за реабилитацията на комунизма

21.11.2018 г. 13:08

ДО
ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-Н РУМЕН РАДЕВ

ДО
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

ДO
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ                    
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА

ДО 
ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ  НА ПАРЛАМЕНТАРНИ ГРУПИ 
В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

О Т К Р И Т О    П И С М О
ОТ Сдружение “Достойнство, отговорност, морал“/ДОМ/

Уважаеми г-н Президент,
Уважаеми г-н Председател на Народното събрание, 
Уважаеми г-н Министър-председател,
Уважаеми госпожи и господа, народни представители,

В последните години сме свидетели на масирана кампания за реабилитация на престъпния комунистически режим и на тенденция към  рекомунизация на страната ни. Това представлява директна заплаха за конституционно установения демократичен ред в Република България. Тази кампания е в пълен резонанс с хибридната война за ревизия на цивилизационния избор на нашият народ.  Замисълът България да бъде откъсната от ЕС и НАТО, от  семейството на развитите демокрации, от общността, която гарантира нашата сигурност, свобода и просперитет е национално предателство. Всеки, който работи за запазване на зависимостта на страната ни от Кремъл и за връщането ? в Евразийската зона на режими,  управляващи с насилие и корупция, извършва тежко  престъпление срещу нашия народ. Очевидно е, че зад всички тези действия стои днешната олигархия, в която се е трансформирал корумпираният политически елит на комунистическия режим и репресивният му апарат.  

Уважаеми госпожи и господа,

Призоваваме ви, съобразно конституционните си правомощия и задължения, да предприемете следните действия в защита на демокрацията и българския национален интерес:

1.     Да бъде създаден Институт за национална памет за комунистическите престъпления и за да бъде поддържано знанието за истината за тях да се осигури седмично документално-публицистично предаване в обществените медии - БНТ и БНР; Такива институти съществуват в Германия, Полша, Румъния, Словакия и Чехия.

2.     Да бъде изменена  ал. 1 на чл. 108 от Наказателния кодекс,  като след думата „фашистка“  се добави „националсоциалистическа,  комунистическа“ и така текстът на ал.1  да стане:  „Който проповядва фашистка, националсоциалистическа, комунистическа или друга антидемократична идеология, или насилствено изменяне на установения от Конституцията на Република България обществен и държавен строй, се наказва с лишаване от свобода до три години или с глоба до пет хиляди лева.“

Това ще бъде в съответствие с:

- обнародвания  на 5 май 2000г. Закон за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен;

- приетата от Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа Резолюция 1481/2006г. ;

- документ 11112/2006г. на Комитета на Министрите на Съвета на Европа за осъждане престъпленията на тоталитарните комунистически режими;

-Резолюцията на Европейския парламент ”Европейската съвест и тоталитаризма” от 2 април 2009г.;

-Решение на Народното Събрание, от 18 септември 2008г., за подкрепа на Пражката Декларация “Европейската съвест и комунизма“/ Сред препоръките на Пражката декларация е и предложението 23 август да бъде обявен  за ден за почит към жертвите на нацистките и комунистическите режими/;

-Решение на Народното събрание от  19 ноември 2009г. с което  23 август е определен за ден за памет на престъпленията на националсоциалистическите, комунистическите и други тоталитарни режими  и за почитане на жертвите им.

3.     Да бъдат предприети ефективни действия за защита на българските потребители от господстващото положение на пазара  на  руската компания „Лукойл“ и за възстановяване на българската държавност на територията на рафинерията и пристанището ? Росенец, а не да бъдат третирани като привилегирован руски анкалав. 

4.     Българските служби да идентифицират и екстрадират от наша територия всички лица, които провеждат враждебна дейност срещу страната ни и срещу нашите съюзници и съседи.

Уважаеми госпожи и господа,

Всеки един от вас има морален, конституционен и политически дълг да бъде лидер в борбата срещу опитите за реабилитиране или налагане на недемократични методи на управление  и срещу хибридната война срещу България. Вашата пасивност е равносилна на престъпно съучастие.  Не е случайно, че в Резолюцията на Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа от 3 юли 2009 г. „Ново обединение на разделена Европа“ се казва:

„14. Изисква от правителствата и парламентите на държавите-участнички да гарантират, че всякаква структура на управление или модел на поведение, които възпрепятстват пълната демократизация, или продължават съществуването на тоталитарното управление, или го представят в привлекателен вид, или се стремят към връщането му, или продължават влиянието му в бъдеще, ще бъдат напълно разградени;“

Председател на Управителния съвет:

Иван Сотиров 

19 ноември 2018г.               

Коментари