Настимир Ананиев: Поне вече е пределно ясно чий е кабинетът

Слави Трифонов: Най-после тази агония приключи

МС: България не е изправена пред криза за настаняване на бежанци

ПП: Фалшива новина е, че България се е съгласила да приеме 6000 сирийци и афганистанци заради Шенген

Каракачанов: България ще стане буферна зона, в която ще се настаняват бежанци

"Варна диша" ще търси резултати от новата управа

Слави Трифонов: Единственият изход е това правителство веднага да подаде оставка

ПП-ДБ внасят в понеделник проектозаконите за реформи в службите за сигурност

Миролюба Бенатова за Хекимян: Трудно е за гледане! Шамар по доверието в журналистиката…

"Нове Холдинг": Васил Божков не е бил екстрадиран от ОАЕ

ПП: Всеки път, когато стане дума за назначените от Радев служби, той реагира агресивно

Гешев за Божков: „Доброто” управление връща българите обратно в страната

Слави Трифонов: Убийството на Алексей Петров беше предизвестено

Слави Трифонов: Най-големият страх на депутатите са референдумите!

Гешев: Борисов влезе в политиката на гърба на Живков и на царя, затова си мисли, че всички са като н

Българевци изпратиха отворено писмо до Бойко Борисов

20.12.2017 г. 11:54

От инициативния комитет “За Туризма на Калиакра” изпратиха отворено писмо до премиера Бойко Борисов, с което искат смяна на предназначението на имоти от крайбрежното землище на с. Българево, общ. Каварна, попадащи извън територията на Понто-сарматските степи. Писмото е придружно и от подписите на 300 жители на с. Българево. Те канят народния представител от ГЕРБ Пламен Манушев и зам.-председателя на партията Цветан Цветанов в Българево, за да се запознят с детайлите по случая.Публикуваме отвореното писмо без редакторска намеса:

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,

Ние, жителите на с. Българево, заявяваме пред Вас огромното си желание да бъдат предприети всички необходими законови действия за смяна на предназначението на имоти от крайбрежното землище на с. Българево, общ. Каварна, попадащи извън територията на природно местообитание 62C0* Понто-сарматски степи, част от Защитена зона BG0000573 „Комплекс Калиакра“.

Горецитираните имоти са частна собственост, с площ около 2300 дка, с НТП „Нива“, с номера на масивите № 07257.28; 07257.29, 07257.30, 07257.31, 07257.32 от КК на с. Българево, общ. Каварна. Желанието на собствениците е да бъде сменен статутът на имотите им, също така Ви молим горецитираните да бъдат освободени от държавните такси за промяна на предназначението на имотите, каквито права ползват и инвеститорите по чл.22е, ал. 1 и 4 за терени, необходими за осъществяването на приоритетни за държавата инвестиционни проекти, съгласно „Закона за насърчаване на инвестициите“ и цялата територия, попадаща извън обсега на природно местообитание 62C0* Понто-сарматски степи, част от Защитена зона BG0000573 „Комплекс Калиакра“, да бъде обявена за урбанизирана територия за приоритетни курортни нужди – съгласно „Закона за устройството на черноморското крайбрежие“ и по - конкретно параметрите за строителство, които предвижда – „Ниско застрояване до 7,5 м. височина за охранителна ЗОНА А“ и „Средно застрояване до 15 м. височина за охранителна ЗОНА Б“ . От приложената карта зониране от „Интегриран План За Управление“ на Защитена зона BG0000573 „Комплекс Калиакра“ имотите попадат изцяло в „ЗОНА Б за природосъобразно ползване - земеделие или ТУРИЗЪМ“. Като допълнение Ви информираме, че голям брой от тях, вече са със сменено предназначение за курортни нужди. Също така, всички ние се гордеем с „Вила комплекс Калиакра“ , която попада в землището на масив № 07257.30 и е може би най – луксозната инвестиция на територията на общ. Каварна.

Най - искрено Ви молим и заявяваме желанието си за изграждане в землището на : пътно-транспортна инфраструктура, електро и ВиК-мрежи като комуникация със с. Българево само и единствено на територията със собственост - „Общинска публична“ с НТП за „Селскостопански, горски, ведомствен път“ , за по – лесно привличане на инвеститори и реализиране на инвестиционни намерения, считани като приоритетни за района.

Тъй като няколко от имотите от горецитираните масиви, попадат частично в природно местообитание 62C0* Понто-сарматски степи, част от Защитена зона BG0000573 „Комплекс Калиакра“, вероятно поради грешно очертаване при картирането на местообитанието, желаем да бъдат коригирани, като им бъде отнета площта попадаща в 62C0* Понто-сарматски степи и преотредени с новата си частично – намалена площ по същия начин и добавени в новоустроената урбанизирана територия.

В допълнение Ви информираме, че към момента Общ. Каварна е в етап на изготвяне и приемане на Общ устройствен план, което е удобен момент за добавяне на нова устройствена зона, в която да могат да се развиват туристически и рекреационни дейности.
Надяваме се, че ОУП на общината ще бъде приет съвсем скоро, като по предварителни очаквания, това трябва да се случи началото на 2018 г.

Желанието ни е породено от факта, че това е единственият начин за развитие на туризъм, като основен поминък на жителите в района на Северното Черноморие, тъй като точно тази територия е единствената незасегната от забраната за строителство, попадаща в крайбрежна


зона, която е предпоставка за засилен икономически интерес от местни и външни инвеститори. Желанието на всички жители е да се развиваме само и единствено на територията извън уникалната ни природа, за която всички Ние сме твърдо против нейното застрояване , като горецитираната площ от частни имоти, не попада в близост до Природно-археологически резерват „Калиакра“ . Крайбрежното землище с горецитираните масиви, се обработва от край време и продължава да се обработва в наши дни.

Заповед № РД-815 от 12 декември 2017 г. за обявяване на Защитена зона BG0000573 „Комплекс Калиакра“ влезе в сила с обнародването си в „Държавен Вестник“ - брой № 100 на 15.12.2017 г. като същата не подлежи на обжалване. Всички присъстващи на общото събрание проведено на 11.12.2017 г. в с. Българево, сме удовлетворени от Вашето решение, тъй като природата в района на уникалните и световноизвестни - Нос Калиакра и плажа Залив Болата, ще остане незасегната от евентуално застрояване. Предвид мерките определени за опазване, строителство на територията попадаща в 62C0* Понто-сарматски степи, ще е предпоставка за ново наказание от „ЕС“ за Република България. Местните жители, както и всички заинтересовани страни, няма да допуснем това да се случи. Никой от присъстващите, не желае такъв развой на нещата. В допълнение Ви информираме, че на събранието присъстваха и собственици на имоти от с. Божурец, като „Вилна Зона - Божурец“ изцяло попада в забраната за строителство. Тяхното желание e, ако държавата има възможност да замени собствените им имоти с други извън Защитена зона BG0000573 „Комплекс Калиакра“, на които ще могат да реализират своите инвестиционни намерения.

Уверяваме Ви, че г-жа Нина Ставрева – кмет на общ. Каварна, подкрепя желанието на местните - да имаме възможност за развитие на туризъм в района на нос Калиакра. Също така прегръщайки идеята, от всички нас - кметицата най – силно желае това прекрасно място от с. Българево, да бъде добре развито в хармония с божествената ни природа.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,
Винаги сте се доказвал като отговорен държавник, когато става въпрос за развитието на туризма в България. Това е единственото парче земя, на което можем да създадем условия за работни места за местните и да популяризираме развитието на района по нашето уникално Северно Черноморие. Въпреки огромните Ви ангажименти в навечерието на най – важното за съвременния период на Република България – Председателството на съвета на „ЕС“ , не пренебрегвайте волята на Българевци. Предвид казуса КАЛИАКРА и екологичната система „НАТУРА 2000“ , сърдечно молим за съдействие от Ваша страна и поверената Ви институция в лицето на Република България, като сметнете горецитираната територия от с. Българево - за единствения приоритетен участък за развитие на туризъм в района, за да можем да бъдем, от една страна, конкурентноспособни на Eвропейския пазар по туризъм и от друга да се развием като една благоприятна урбанистична територия заедно с предмета и целите, заложени в „Закона за биологичното разнообразие“ и „Закона за устройството на черноморското крайбрежие“ .

Вярваме, че идеята ни и молбата за съдействие, ще бъде уважена от Ваша страна!

Като председател на инициативния комитет, Ви поднасям нашите поздрави и най – топли пожелания за едно приятно прекарване и посрещане на празниците! Една Коледа - за много желания! Една Нова Година - за много мечти! Една цяла година - за много успехи! Всички долуподписани и подкрепящи добрата, навременна и морална кауза, предварително Ви благодарим от все сърце!

 


Чест и почитание, Г-Н ПРЕМИЕР!
Весели празници!


Председател на инициативен комитет
„За Туризма на Калиакра”