ЕК предлага да има европейска образователна степен

27.3.2024 г. 17:45

Европейската комисия предлага въвеждането на доброволна съвместна европейска образователна степен, съобщиха заместник-председателят на Комисията Маргаритис Схинас, отговарящ за насърчаването на европейския начин на живот, и комисарят по иновациите, изследванията, културата, образованието и младежта Илиана Иванова.

Заради различията между системите за висше образование в страните членки Комисията предлага постепенен подход на държавите към европейската степен. Това ще става чрез две "входящи точки" - знак за европейска подготовка и европейска степен.

Знакът ще бъде даден на съвместните програми, изпълняващи предложените европейски критерии. Студентите ще получават сертификат за този знак заедно със съвместната европейска степен. Тя, от своя страна, ще се основава на общите критерии и на националното законодателство и ще се присъжда или съвместно от няколко европейски университета от различни държави, или от европейско юридическо лице, създадено от тези университети.

Така студентите ще получават европейска степен, която ще бъде автоматично признавана.

Комисията предлага на страните членки да изготвят препоръка за гаранция на европейско качество и система за признаване във висшето образование. Държавите и висшите учебни заведения се приканват да опростят процесите и практиките в тази сфера.

Комисията предлага Съвета да излезе с препоръка за привлекателни кариери във висшето образование. Така своята заслужена оценка ще получат хората, занимаващи се с трансгранична работа в образованието и иновативните методи на преподаване. Сега работата им се оценява по различни начини в отделните страни. /БНР