ЕП одобри законодателство за изкуствения интелект

13.3.2024 г. 16:40

В ЕС ще бъдат забранени някои приложения с изкуствен интелект, които застрашават правата на гражданите. Сред тях са системи за биометрична категоризация, основани на чувствителни характеристики и нецеленасочено извличане на лицеви изображения от интернет или от записи от видеонаблюдение с цел създаване на база данни за разпознаване на лица.

Ще бъдат забранени също системите за разпознаване на емоции на работното място и в училищата, за социално оценяване, прогнозиране на престъпление, както и изкуствен интелект, манипулиращ човешкото поведение или използващ уязвимостта на хората.

Това се съдържа в одобрения от Европейския парламент законодателен акт. 

Използването на системи за биометрична идентификация от правоприлагащите органи е забранено по принцип, освен в изчерпателно изброени и подробно определени ситуации. В реално време те могат да бъдат използвани, само ако са спазени строги гаранции, например ако те са строго ограничени във времето и географския обхват и подлежат на специално предварително съдебно или административно разрешение.

Системите могат да се използват за целенасочено търсене на изчезнало лице или предотвратяване на терористично нападение. Употребата им постфактум се счита за случай на използване на високорискови системи с изкуствен интелект, който изисква съдебно разрешение във връзка с престъпление. Очаква се регламентът да бъде окончателно приет преди края законодателния мандат. Законът също трябва да бъде официално приет и от Съвета на ЕС. /БНР