Човекът, който "постави" планетите по елипсите на орбитите им. Йохан Кеплер

27.12.2021 г. 18:38

Йохан Кеплер пръв достига до идеята за грешната представа от древността, според която планетите се движат по кръгови орбити около Слънцето. С трудовете си доказва, че те всъщност обикалят по елипсовидни траектории. Първият закон на Кеплер гласи, че Слънцето не се намира в центъра на кръговата орбита на планетите; то е в един от фокусите на елипсата, каквато всъщност е траекторията, по която планетите се въртят около централната звезда. Това по-просто казано означава, че разстоянието между Слънцето и планетата винаги е различно.

Йохан Кеплер се ражда на 27 декември 1571 година във Вайл дер Щадт, предградие на Щутгарт, тогава в пределите на Свещената Римска империя. Интересът му към астрономията се проявява още в детските години – през 1577 година майка му... пълният текст>>>