От какво зависи броят на континентите на Земята?

21.6.2020 г. 11:42

Дали съществува фактор, който определя какъв да бъде броя на континентите на планетата ни? Отговор на този въпрос успява да формулира академик Валерий Трубицин, геолог и геофизик, завеждащ лабораторията по теоретична геодинамика в Института по физика на Земята към Руската академия на науките. Той създава математическия модел, с който борави тектоничната теория, описваща днешното разположение на континентите. Тектоничната теория е базирана на моделите на конвекция в земната мантия.

Съвременните теоретични схващания разглеждат мантията като съставена от разтопено вещество с различен вискозитет, който се дължи на факта, че по-горните слоеве са по-слабо нагрети от долните. По-горещото вещество се изкачва нагоре, към повърхността на планетата, там изстива и отново се спуска към недрата. В мантията... пълният текст и снимки>>>

Коментари