Всеки, който не е шокиран от квантовата теория, явно не я е разбрал. Нилс Бор

28.2.2022 г. 08:37

Моделът на Бор, според който електроните се движат по кръгови орбити около атомните ядра, подобно на планетите, обикалящи около Слънцето, позволява да се обяснят химичните и оптичните свойства на атомите. За тази си разработка Нилс Бор е удостоен през 1922 година с Нобелова награда.

Опитите, които Фарадей провежда докато изучава протичането на електрически ток през течности, дават представа за електричеството като отделни, единични заряди. Големината на тези заряди е определена при проучването на протичането на електрически ток през газове. А откриването на самопроизволното разпадане... пълният текст>>>