Да погледнеш Марс отблизо. 18 години след кацането на марсохода "Спирит"

4.1.2022 г. 09:55

Като небесно тяло Марс е известен на човек от хилядолетия. Днешното си название планетата получава още по времето на Древен Рим, където почитали Марс като бог на войната, а червеният цвят на планетата се асоциирал с разрушения и кръв. През 1887 година американецът Асаф Хол открива двата естествени спътника на планетата, които получават имената Фобос (Страх) и Деймос (Ужас). Спътниците са забелязани благодарение на великото противостоене на планетите.

През същата година италианският астроном Джовани Скиапарели съставя първата карта на повърхността на Марс. Върху светлите участъци от повърхността италианецът с несъвършените за времето уреди вижда някаква мрежа от тъмни линии, които нарича протоци. Скиапарели заявява, че тази мрежа е видима по цялата... пълният текст и снимки>>>